Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder

 

Brief aan het College mbt aanleg stadsstrand  (13-12-2017)

Aan het College van Burgemeester van HoornNieuwe Steen 1HoornHoorn, 12 november 2017 Betreft: De aanleg van het stadsstrandGeacht college,Door de Alliantie Markermeerdijken is deze zomer een omgevingsvergunning voor de Markermeerdijkversterking aangevraagd. In dit kader wil de vereniging Oud Hoorn graag een positieve bijdrage leveren aan de verdere invulling van de plannen.De dijk is een provinciaal monument en valt voor een deel binnen het beschermde stadsgezicht. Vanuit deze monumentale status en het zicht op onze stad vanaf deze dijk geven wij een aantal aanbevelingen bij de verdere uitwerking. Binnen de gemeentegrenzen is er voor drie verschillende vormen van dijkverzwaring gekozen. Het hoofdprincipe bestaat uit de keuze voor een buitendijkse oplossing, voorland. Deze buitendijkse landen zijn een voorbeeld van de oudste vorm van een dijkverdedigingssysteem. Men liet voor de dijk land liggen om de slag van het water te breken. Een keuze die wij onderschrijven... lees verder >>

 

Brief aan College mbt herinrichting Kerkplein  (20-10-2017)

... lees verder >>

 

Brief aan Kerkenraad mbt Noorderkerk  (10-05-2017)

Aan de Kerkenraad en het College van DiakenenProtestantse Gemeente Hoorn Zwaag BlokkerJD Pollstraat 11623 LM Hoorn Verkoop Noorderkerk  Hoorn, 8 mei 2017 Geachte raad en college, Op 20 april 2017 lazen we in de krant het bericht dat de algemene kerkenraad de kerk gaat verkopen aan een groep ondernemers, de Coöperatie Westfries Cultuur Goed in Hoorn. Wij hebben begrip voor het feit dat in de huidige situatie de exploitatie en het onderhoud van een monumentale kerk als de Noorderkerk, het oudste monument van Hoorn, een te zware last is voor een kerkelijke gemeenschap en dat u daarom heeft gekozen voor de verkoop van de kerk.Bij eerdere gelegenheden hebben we uw aandacht gevraagd voor het behoud van de publieke functie van het monument.Voorbeelden van een dergelijk gebruik zijn elders te vinden in monumentale kerken waarin een boekhandel is ondergebracht. Het feit dat de bibliotheek Hoorn een bod heeft uitgebracht, past volledig... lees verder >>

 

 

Oudere brieven