Vereniging Oud Hoorn    Oost-Indisch Pakhuis - Onder de Boompjes 22, 1621 GG Hoorn - Telefoon: 0229 - 27 35 70 - www.oudhoorn.nl

Advertentie Archief - Overzicht alles   (539)

 advertentie - Kwaad's wasserij   (het laat u niet koud)) 

Kwaad's wasserij (het laat u niet koud))

Advertentie 
1930 
Kwaad's wasserij (het laat u niet koud)) 
Dubbele Buurt 4 
DAMES!Het laat U NIET koud...hoe Uw WASCH behandeld wordt!De zorgvuldigste behandeling van alle witte,gekleurde wollen en zijden goederen geeftKWAAD's WASSCHERIJDubbele Buurt 4 - Hoorn
 
000517 
 

 

Met dank aan: Harm Stumpel, Hoorn   en   Peter en Lia Koeman, Zwaag
Scans: Harm Stumpel, Lena Bonte-Korrelboom, Frans Kwaad e.a.