Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Vooraankondiging Symposium: Erfgoed eeuwenoud springlevend   (09-03-2018)

logo oudhoornlogo alkmaar

logo Haarlem

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseren de historische verenigingen van Alkmaar, Haarlem en Hoorn in samenwerking met de provincie Noord-Holland een symposium in de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar.

Doelgroep zijn de besturen van alle historische en/of oudheidkundige verenigingen, -stichtingen, -genootschappen etc., die op lokaal gebied werkzaam zijn in Noord-Holland, maar ook hun leden, bewoners van monumenten, besturen van kerkgenootschappen, andere belangstellenden voor het onderwerp van deze dag.

Ons provinciaal erfgoed belichten we aan de hand van twee actuele thema’s:

• Is er een toekomst voor leegkomende (monumentale) kerkgebouwen en wat voor rol kunnen de historische verenigingen daarbij spelen?

• Particuliere monumenten in stad en dorp: hoe houden we ze duurzaam bewoonbaar?

Waarom zijn dit voor ons belangrijke thema’s? Als historische verenigingen c.a. zijn we dagelijks bezig het lokale historische, zowel materiële als immateriële, erfgoed in de breedste zin des woords nader in beeld te brengen, te behouden dan wel te ontsluiten, teneinde het zinvol te verbinden met het heden.

De provincie Noord-Holland telt ruim 100 springlevende organisaties die op lokaal historisch gebied werkzaam zijn, draaiend op een ruime kern van gemotiveerde en deskundige vrijwilligers en ondersteund door tienduizenden leden en donateurs. Genoeg redenen dus voor ons - in samenwerking met de provincie NH - om een dergelijk symposium te organiseren en daarmee ook een ontmoetingsplaats te creëren.


Grote Kerk AlkmaarEn waarom in Alkmaar? In 2018 wordt het 500-jarig bestaan van de Grote Kerk uitgebreid gevierd! Op die historische plek willen we elkaar graag ontmoeten.

Graag nodigen wij daarom uw vereniging/stichting/genootschap uit om dit symposium bij te wonen. Noteert u de datum alvast in de agenda van uw organisatie? Het programma start om 10 uur en loopt door tot 14.30 uur, inclusief lunch. Daarna bieden we nog stadswandelingen en museumbezichtiging aan voor de liefhebbers. Wij komen in het voorjaar 2018 bij u terug met het definitieve programma en de inschrijving.

Met vriendelijke groet mede namens

Jaap van der Hout, voorzitter Vereniging Oud Hoorn

Martin van Bleek, voorzitter Historische Vereniging Haerlem

Leen Spaans, voorzitter Historische Vereniging Alkmaar

Nieuwsarchief