Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Website Oud Hoorn genomineerd   (20-11-2006)

Om waardering uit te spreken voor, en aandacht te vestigen op het belang van een goed toegankelijke website, is de ARCHIEVEN.NL-PRIJS in het leven geroepen. Uit een groep van meer dan 50 historische verenigingen is de website van de Vereniging Oud Hoorn genomineerd in een groep van zes kanshebbers binnen de categorie van historische verenigingen (naast de categorie "archieven"). 14 december 2006 wordt de uitslag bekend gemaakt.

Hieronder de overwegingen mbt de prijs, de criteria en de jury.

Overwegingen

"Op deze manier kunnen we het harde werk van voortrekkers op het gebied van toegankelijkheid gezamenlijk belonen. Uiteindelijk hopen we een dialoog op gang te brengen en samen met u een nieuwe standaard te creëren, waarbinnen de archieven.nl-prijs een terugkerend evenement kan worden. "

Criteria

"Aan de hand van de onderstaande vijf criteria (vindbaarheid, inhoud, gebruiksvriendelijkheid, vormgeving en techniek) is een vragenlijst opgesteld; een zogeheten checklist. Deze checklist zal gebruikt worden voor de beoordeling van de te nomineren aanmeldingen. Iedere vraag levert een score van 1 tot en met 5 op (slecht, minder slecht, goed, beter, best). Deze scores worden na de beoordeling bij elkaar opgeteld en levert zo de totaalscore op. Deze totaalscore bepaalt de uiteindelijke positie in de ranglijst.

Checklist beoordeling website, zoals gebruikt door de jury:

Vindbaarheid Wordt de website gevonden door de populaire zoekmachines (zoals Google, Yahoo, MSN-Search en Ilse)? Zijn de pagina's onderling goed gekoppeld zodat de zoekmachines alle onderdelen van de website kunnen bereiken? Wordt de website op de eerste twee resultaatpagina's van de populaire zoekmachines getoond? Wordt de website gevonden op www.archieven.nl?

Inhoud Zijn de teksten op de website begrijpelijk en overzichtelijk? Is de inhoud van de website actueel? Zijn de nieuwsberichten voorzien van een datum? Heeft de website een goede zoekfunctie, waarbinnen de onderzoeker antwoord krijgt op zijn vraag?

Gebruiksvriendelijkheid Is de website toegankelijk voor blinden en slechtzienden? Is in één oogopslag duidelijk waar de website over gaat? Is bij de navigatie rekening gehouden met oudere mensen? Zijn eventuele aanvraag- of contactformulieren geïntegreerd in de website?

Vormgeving Zijn teksten goed leesbaar, doordat er rekening gehouden is met regellengte, lettergrootte, lettertype en juiste kleurstellingen? Is de vormgeving consequent doorgevoerd? Voegen de gebruikte illustraties iets toe aan de website? Wordt er een heldere schermindeling toegepast, waarbij diverse functies eenvoudig te vinden zijn? Straalt de vormgeving van de website uit dat het hier om een 'historische website' gaat?

Techniek Zijn eventuele illustraties niet te groot, waardoor het inladen te lang duurt? Wordt de website nog juist weergegeven, als deze in een andere browser (Firefox (Mozilla), Opera of Safari) opent? Openen de verschillende pagina's snel genoeg? Wordt voor de grafische elementen gebruik gemaakt van gangbare internetbestandsformaten, zoals JPEG voor foto's en PNG of GIF voor ondersteunende elementen? Is de navigatie binnen uw website niet afhankelijk van browseruitbreidingen zoals Flash of Active-X? Lopen alle koppelingen binnen de website goed door, zodat bezoekers niet op niet-bestaande pagina's terecht komen? "

De juryleden:

"Dr. Peter Doorn

Peter Doorn is directeur van het DANS (Data Archiving and Networked Services). Hij studeerde sociale geografie in Utrecht en promoveerde daar ook. Van 1985 tot 1998 doceerde hij computergebruik in de geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij was directeur van het Nederlands Historisch Data Archief en afdelingshoofd van het NIWI. Hij verwierf en leidde een behoorlijk aantal extern gefinancierde digitaliseringsprojecten en andere projecten op het grensgebied van geschiedenis en informatica.


Prof. dr. Carel Jansen

Carel Jansen studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is hij hoogleraar Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Carel Jansen publiceerde over een diversiteit van onderwerpen uit de zakelijke communicatie. Hij is medeauteur van de handboeken Leren Communiceren, Handleidingenwijzer en Formulierenwijzer.

Prof. dr. Eric Ketelaar

Eric Ketelaar is hoogleraar in de Archiefwetenschap in de Afdeling Mediastudies van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en honorary professor in de Faculty of Information Technology, Monash University, Melbourne. In zijn onderzoek staat de sociale context van archivering centraal. Van 1989-1997 was hij algemeen rijksarchivaris. Van 1992-2002 was hij deeltijd hoogleraar Archiefwetenschap in de afdeling Geschiedenis van de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden. Hij is voorzitter van de Records Management Conventie RMC. "

 

Nieuwsarchief