Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Uitreiking archieven.nl-prijs 2006 groot succes   (20-01-2007)

Vrijdag 19 januari om 11 uur heeft de uitreiking van de archieven.nl-prijs 2006 plaats gehad in het bedrijfspand van DE REE archiefsystemen te Groningen.

Deze prijs werd uitgereikt aan de winnaars van de 'beste historische website' in de categorie 'Archiefdiensten' en 'Historische verenigingen', te weten www.tresoar.nl uit Leeuwarden en www.noviomagus.nl uit Nijmegen.
De prijs bestond uit een geldbedrag van € 1000,- per winnaar.

 

DE REE archiefsystemen heeft met het uitschrijven van deze prijs een nieuw initiatief in het leven willen roepen, waarmee waardering uitgesproken kan worden voor, en aandacht gevestigd kan worden op het belang van, een goed toegankelijke (historische) website.

Een kort verslag van de prijsuitreiking:

De ochtend begon met een ontspannen ontvangst aan de Lijnbaanstraat 2 met koffie en koek. Hier en daar werden nog wat felicitaties uitgewisseld.

De delegatie van Oud Hoorn

Dit werd gevolgd door een korte toespraak van de heer de Ree (directeur van DE REE archiefsystemen), waarin een kritische noot gezet werd bij het (verhoudingsgewijs lage) aantal aanmeldingen, maar waarbij toch ook het voornemen werd uitgesproken de komende jaren door te gaan met de archieven.nl-prijs.

Hierna werd overgegaan tot de feestelijke uitreiking van de archieven.nl-prijs. Het was voor beide winnaars een grote verrassing dat het prijzengeld van € 845,- afgerond was naar € 1000,-

Zowel de heer Kersten van Noviomagus.nl als de heer Looper van Tresoar spraken een kort dankwoord tot de aanwezigen.
De heer Kersten wees de aanwezigen erop, dat ook bij archieven stilstand achteruitgang is en het van belang is te blijven vernieuwen. Hij wees ook op het belang om van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te gaan. Hij roemde hierbij dan ook het initiatief van de archieven.nl-prijs, dat oproept tot dialoog.
De heer Looper stond met enige 'schroom' voor het publiek, omdat hij nog maar net aan het werk is bij Tresoar in de functie van directeur. Hij benadrukte hierna dat alle eer toekwam aan de webredacteuren, die het harde werk hadden gedaan. De kracht van de website van Tresoar is volgens de heer Looper dat er gedacht wordt in 'communities', waardoor grote delen van het publiek in één keer aangesproken worden. Hij noemde hierbij de collectie 'nummerborden' en mogelijke collecties als 'skütsjesylen', of 'de elfstedentocht'. Tot slot sprak hij de wens uit volgend jaar weer als winnaar van de archieven.nl-prijs voor het publiek te mogen staan.

Na het officiële gedeelte was er een lunch georganiseerd en kon iedereen in ontspannen sfeer napraten en bevindingen uitwisselen.

Geconcludeerd kan worden dat het uitschrijven van de archieven.nl-prijs een goed initiatief en een succes is geweest.
De discussie over toegankelijkheid via internet is op gang gebracht en DE REE archiefsystemen hoopt in de komende jaren meer en meer mensen te kunnen enthousiasmeren voor en te betrekken bij deze discussie.

 

Nieuwsarchief