Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Hoorn koopt Oostereiland voor 3,6 miljoen   (29-10-2007)

Oostereiland 2007De Raad van de Gemeente Hoorn heeft maandagavond unaniem besloten het Oostereiland van het Rijk te kopen voor 3,625 miljoen euro. Het koopcontract voor het eiland met het voormalige gevangeniscomplex De Krententuin wordt dinsdagochtend op het stadhuis getekend. Tijdens onderhandelingen in de afgelopen weken had de gemeente de oorspronkelijke vraagprijs van 4,75 miljoen euro nog naar de 3,625 miljoen terug weten te krijgen.

De gemeenteraad (waar PvdA-er Tonnaer ontbrak, zie eerdere berichtgeving) had maandag tijdens een extra ingelaste vergadering maar een uurtje nodig om tot het volgens burgemeester Van Veldhuizen "historische besluit" te komen. Twee schorsingen op verzoek van de VVD-fractie maakten het nog even spannend, maar uiteindelijk konden alle partijen zich vinden in het onderhandelingsresultaat. Volgens verantwoordelijk wethouder Van Es hadden de onderhandelingen met het Rijk tot en met maandag geduurd: "Vanmiddag om 16.30 uur had ik nog contact met de hoogste ambtenaar en werd mij nogmaals duidelijk gemaakt dat een lagere prijs niet haalbaar was". Overigens zei hij wel dat men aanvankelijk "verrast was door het hoge bedrag voor de aankoop". Dit bedrag was door drie taxateurs bepaald op basis van de huidige bestemming van het eiland.

Op verzoek van Hoorn ging het Rijk accoord met een nieuwe berekening op basis van de toekomstige invulling met zo'n 30 woningen, enkele musea en bijvoorbeeld het Filmhuis. Dit resulteerde in een nieuwe vraagprijs van 3,6 miljoen euro. Ook over dit bedrag werd nog onderhandeld maar men kreeg vanuit Den Haag duidelijk te horen dat een lagere prijs dan dit "marktconforme bedrag" niet mogelijk was.

Wethouder Van Es bedankte de Hoornse CDA-fractie nog voor het laten stellen van vragen door twee Tweede Kamer-leden aan de staatssecretaris van Financiën. Mede hierdoor kon Van Es met de staatssecretaris en topambtenaren van de Dienst Domeinen rond de tafel. Pas afgelopen donderdagmiddag kwam het verlossende woord uit Den Haag en was de prijs gedaald naar de ruim 3,5 miljoen euro. Van Es: "Er was grote waardering voor onze plannen en onze vastberadenheid".

Kans op subsidie groter dan 50 %
Wethouder Van Es is positief over het krijgen van een zogenaamde Kanjersubsidie voor de restauratie van het oude gevangeniscomplex: "Ik acht de kans op deze subsidie op meer dan 50 % want er zijn in Noord-Holland in dit kader zo'n vier projecten aangemeld, voornamelijk kerken. En per provincie wordt er een subsidie toegekend." Het rijk heeft eenmalig 38 miljoen euro gereserveerd om restauratie-achterstanden bij grootschalige projecten in te lopen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet er vóór 1 november 2007 een restauratieplan worden ingediend door de eigenaar. Daarom was het voor Hoorn belangrijk om op korte termijn eigenaar te worden van het Oostereiland. Nu kan de aanvraag voor de subsidie van 3 miljoen euro op tijd de deur uit.

De wethouder maakte nog eens duidelijk dat, als niet de gemeente maar een projectontwikkelaar eigenaar zou worden, het veel moeilijker zou zijn om te bepalen wat er op het Oostereiland zou komen. De Wet op de Ruimtelijke Ordening gaf niet veel mogelijkheden behalve bijvoorbeeld een Bestemmingsplan vaststellen. Dan zou het complex de bestemming Bijzondere Doeleinden kunnen krijgen en onder die noemer zou veel mogelijk zijn. Maar volgens Van Es was het dan veel moeilijker om bijvoorbeeld het Museum van de Twintigste Eeuw een plek op het Oostereiland te geven.

Vanuit alle fracties klonken positieve geluiden over het voorstel van het College van B&W om het eiland aan te kopen.
De VVD had met het voorstel "geworsteld" omdat in hun verkiezingsprogramma staat dat niet de gemeente, maar een projectontwikkelaar het eiland zou moeten aankopen. Volgens fractievoorzitter Van Lunteren, die daarom twee maal de vergadering liet schorsen, was het aan de achterban goed uit te leggen en dus ging ook de VVD accoord met de plannen.
Hoorns Belang liet weten "dat als wij het niet kopen, maar een projectontwikkelaar, er allemaal dingen komen die we niet willen".
D66 verwees naar het eigen verkiezingsprogramma en ging ook accoord.
VOC Hoorn gaf complimenten aan de wethouder en zei ook geen vertrouwen in plannen van een projectontwikkelaar te hebben.
Het CDA had waardering voor het College dat de vraagprijs was gezakt. Volgens fractievoorzitter Van der Tuin is het "een unieke plek die met grote zorg ontwikkeld moet worden. Autoluw en in overleg met omwonenden."
De PvdA-fractie was blij met de aankoop maar "het deed zeer dat het iets duurder was geworden dan gehoopt".
Ook de HSP en Groen Links konden zich helemaal in de plannen vinden.
Toen burgemeester Van Veldhuizen concludeerde dat de raad unaniem accoord was gegaan met aankoop van het Oostereiland klonk er zelfs een applausje op de publieke tribune waar enkele geintereseerden zaten.

De gemeente hoeft over het aankoopbedrag overigens geen overdrachtsbelasting en BTW te betalen. Men betaalt de 3,625 miljoen euro plus de notariskosten.

Meer over het Oostereiland leest u op:


http://www.oostereiland.nl

Oostereiland 2007

 

Nieuwsarchief