Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Restauratie Oostereiland begonnen   (17-12-2009)

oostereilandbrugDe restauratie van het voormalige gevangeniscomplex op Oostereiland is nu echt begonnen. Met het per boot aanvoeren van de eerste paal heeft wethouder Jack van Es (Stadsontwikkeling) op 17 december het officiële startsein gegeven.

Met de restauratie van de vroegere gevangenis krijgt het gebouw een heel nieuwe bestemming met publiekstrekkers als het Museum van de Twintigste Eeuw, Filmhuis Hoorn, een cultureel café en een hotel. Verder vestigt zich hier een Ontwerpcentrum en komt er een havenservicepunt. In het gebouwencomplex is ook nog ruimte voor zo’n 25 woningen.

bron www.hoorn.nl

--------------------

eerder gepubliceerd op 17-11-09

Aanvoer over water
Aanvoer van al het zware materiaal en materieel voor de restauratie gaat over water. Dit gebeurt om schade aan de historische kademuur te voorkomen.
De restauratie van de buitenkant van het gebouw is naar verwachting eind 2010 gereed. De nieuwe bewoners zullen er omstreeks de zomer van 2011 intrekken.

De restauratie wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. uit Warmenhuizen.
Croon, Wolter & Dros uit Amsterdam is verantwoordelijk voor de installaties. Architect van de plannen is TPAHG architecten uit Hoorn. De restauratie wordt begeleid door BBA- Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep uit Heemskerk.

Op 30 november start bouwbedrijf M.J. de Nijs met de voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie van de gebouwen op het Oostereiland. De restauratie gaat gepaard met de aanvoer van grote hoeveelheden materiaal. Dit leidt vrijwel zeker tot veel zwaar verkeer op het Hoofd. Om schade aan de kademuur te voorkomen hebben B en W van Hoorn besloten het transport over water laten gaan.

Het oorspronkelijke idee was om al het bouwverkeer over land te laten gaan. De werkzaamheden aan het landhoofd van de Oostereilandbrug hebben daarin verandering gebracht. Tijdens de werkzaamheden zijn bestaande scheuren in de kademuur aan het Hoofd vergroot. Het college van B en W en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, eigenaar van de kademuur, menen dat veelvuldig zwaar verkeer op het Hoofd onaanvaardbare risico’s voor de kademuur met zich meebrengt.

Scheuren in kademuur

scheurenindemuuraanhethoofd

Scheuren in kademuur

scheurenindemuuraanhethoofd

Scheuren in kademuur

scheuringevelachterophetzand

Onderzoek
Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de kademuur heeft het college aan adviesbureau Deltares de opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Dit bureau heeft in deze kwestie al eerder een advies uitgebracht. Dit advies betrof de maatregelen om de vernieuwing van het landhoofd van de Oostereilandbrug af te maken zonder risico’s voor de kademuur. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond. Het nieuwe onderzoek moet inzicht geven of de kwaliteit van de kademuur zodanig is dat de vernieuwing van de Oostereilandbrug kan worden afgerond. Ook moet het duidelijk maken of het verkeer van en naar het eiland na de restauratie gebruik kan maken van het Hoofd. Als blijkt dat het nodig is de kademuur te vernieuwen dan zal het Hoogheemraadschap de vernieuwing met voorrang uitvoeren.

Meerkosten
Transport over water is duurder dan transport over land. De meerkosten bedragen 500.000 euro B en W onderzoeken nog op welke wijze deze extra kosten gedekt kunnen worden. Het college heeft de gemeenteraad per brief over het vervoer over water geïnformeerd.

Eiland na werktijd afgesloten
Vanaf maandag 30 november gaat Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. uit Warmenhuizen volop aan het werk met het herstellen van de funderingen. Dit betekent een groot aantal bewegingen van materieel rondom de gebouwen.

Uit veiligheidsoverwegingen worden hekken rondom de gebouwen geplaatst. Om dezelfde reden wordt met ingang van 30 november de toegangspoort bij de brug na werktijd gesloten. Dit betekent dat er met ingang van deze datum geen auto’s meer op het eiland geparkeerd kunnen worden en dat ook voetgangers ongewenst zijn in dit gebied.
Op 17 december start de restauratie officieel met een feestelijke bijeenkomst.

bron: www.hoorn.nl

zie ook ons dossier mbt de Oostereilandbrug

 

Nieuwsarchief