Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

J. C. Kerkmeijer eindelijk erelid van zijn Vereniging Oud Hoorn   (30-10-2012)

Johan Christiaan KerkmeijerHet was Johan Christiaan Kerkmeijer op wiens initiatief op 6 juni 1917 de Vereeniging Oud Hoorn werd opgericht. Vervolgens werd Kerkmeijer de eerste voorzitter van de vereniging, een functie die hij vele jaren zou blijven vervullen. Ondanks al zijn verdiensten voor de vereniging was er echter nog nooit een erelidmaatschap voor hem weggelegd. Daar is sinds de najaarsledenvergadering op zaterdag 27 oktober j.l. verandering in gekomen.

Tijdens de voorjaarsledenvergadering, begin van dit jaar, bracht Oud Hoorn-voorzitter Egbert Ottens de vele verdiensten van Kerkmeijer onder de aandacht. Daarbij noemde hij o.a. ook het ereburgerschap en zijn erelidmaatschap van onze vereniging. Een oplettende aanwezige merkte vervolgens op dat de voorzitter het hier mis had, en Kerkmeijer het na al die jaren nog steeds zonder erelidmaatschap moest stellen. Als er iemand voor deze titel in aanmerking zou komen was dat zeer zeker J. C. Kerkmeijer.
Bij deze voorjaarsvergadering werd vervolgens een voorstel gedaan om Kerkmeijer postuum tot erelid te benoemen. Bij de najaarsledenvergadering stond dit voorstel op de agenda en werd het met vrijwel algemene stemmen aangenomen.

Ook vice-voorzitter Coen Droog kon geen verklaring geven waarom dit nog nooit eerder was gebeurd. “Het bestuur heeft zich hierin verdiept en heeft geen enkele aanleiding kunnen vinden waarom Kerkmeijer nog nooit eerder deze titel heeft gekregen”, waren zijn woorden.

Vanaf heden is dan ook de naam Johan Christiaan Kerkmeijer te vinden in de lijst van ereleden, temidden van andere prominenten die hun sporen voor Oud Hoorn hebben verdiend. En ook hier geldt het gezegde: ere wie ere toekomt: en dat beter laat dan nooit.

kerkmeijer

Johan Christiaan Kerkmeijer: postuum erelid van de Vereniging Oud Hoorn: beter laat dan nooit!

Zie ook eerdere publicaties op deze site:

Boekpresentatie op 1-7-12 Bestelformulier van het boek

Tentoonstelling in het Verenigingsgebouw J.C. Kerkmeijer en de bouwplancommissie

 

Nieuwsarchief