Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Frans van Iersel Lid in de Orde van Oranje-Nassau   (28-04-2014)

lintjeBij de lintjesregen in Hoorn hebben vijftien inwoners een Koninklijke onderscheidingen gekregen. Voor 3 jongeren was er een jeugdlintje. Tijdens de lintjesregen op vrijdag 25 april 2014 hebben vijftien mensen in Hoorn een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd de dames Afra van Kleef-de Haan, Corry de Krijger-Bogers en de heren Siem Besseling, Frits Bouwman, Willem Heins, Arthur Hergarden, Herman Huberts, Frans van Iersel, Cees van Langen, Leo Peetoom, Hick Stam en Jan Wempe.
lintjesregen2014


De onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau was er voor de heer Wim van Hilten en voor het echtpaar Jan en Wikky Tigchelaar. Jeugdlintjes werden uitgereikt aan Robbert van Dijkhuizen, Thijmen de Haan en, eerder deze week al, aan David Verschoor.

De heer F.L. van Iersel (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Van Iersel is geboren op 13 november 1949 in Hoorn.
Hij is onderscheiden voor de volgende activiteiten:
- vrijwilliger bij stadsvernieuwingsprojecten binnenstad Hoorn.
- Maakte deel uit van actiecomités Havenkwartier en Bedreigde Binnenstad en van het bewonerscomité Gravenstraat e.o. (1970 – 1990)
- medeoprichter en penningmeester van de Wereldwinkel in Hoorn (1971 – 1975)
- Lid van gemeenteraad voor de partijen Platte Thijs en Progressief Hoorn (1973-1978)
- Wethouder (1974-1976)
- lid van de steunfractie van de partij Progressief Hoorn (1978 – 1986)
- Bestuurslid en medeoprichter van verschillende stichtingen die als doel hadden de werkgelegenheid in Hoorn e.o. te bevorderen (1979 – 1995)
- voorzitter van de stichting ’t Wiel, een welzijnsinstelling in de Grote Waal (1983 – 1986) en lid van het bestuur (1985-1987) van de stichting Netwerk (1983 – 1987)

- penningmeester (1999 – 2006) en lid van diverse commissies van de Vereniging Oud Hoorn.

- Sinds 2002 namens de Vereniging Oud Hoorn lid van de Commissie voor Monumenten en Welstand van de gemeente Hoorn (1999 – heden)


burgemeester

De heer van Iersel werd toegesproken door de burgemeester met onderstaande speech:

De volgende persoon die naar voren mag komen is geboren in Hoorn en de liefde voor onze stad is in de loop der jaren alleen maar gegroeid. Die liefde is er niet alleen voor mensen in achterstand posities, maar ook voor de zogenaamde stenen. Het liefste heel oude stenen. Ik heb het over de heer Van lersel. U mag samen met uw vrouw naar voren komen.

Meneer Van lersel, al in de jaren zeventig en tachtig was u een actieve inwoner. U viel op door uw grote betrokkenheid bij het wel en wee van de binnenstad en in het bijzonder bij de beroemde stadsvernieuwing. Als lid van diverse comités was u gericht op verbetering van het woon- en leefklimaat en het behoud van het karakter en de bebouwing van de historische binnenstad. U was ook actief in de lokale politiek, voor Platte Thijs, de eerste écht progressieve partij in Hoorn, en voor Progressief Hoorn. Voor deze laatste partij was u wethouder van 1974 tot 1976 met de portefeuille gemeentewerken, plantsoenen, begraafplaats, slachthuis, haven- en marktwezen, woningbedrijf, huisvesting en verkeer. Tussendoor, begin jaren zeventig, richtte u ook nog de Wereldwinkel op.

In de jaren tachtig en negentig, net als nu tijden van grote werkloosheid, zette u zich via de stichtingen Parasol, Vrije Druk, Werkgelegenheid Hoorn en Centrum voor Arbeids-en Beroepstraining in voor leerwerk- en werkgelegenheidsprojecten. Groepen die niet zo makkelijk aan de slag konden, kregen de gelegenheid werkervaring te doen of opleidingen te volgen. Begin jaren negentig ontstond uit een paar van deze stichtingen de nog steeds bestaande Stichting Rentree. Opgericht om de toenmalige jeugdwerkgarantiewet en de werkgelegenheid voor oudere werkzoekenden uit te voeren. U stond aan de wieg van Rentree en was nauw betrokken bij de opheffingen van de andere stichtingen. Dankzij u is Rentree uitgegroeid tot wat het nu is.

Uw talenten zette u ook in voor de welzijnsstichtingen 't Wiel en de huidige Stichting Netwerk. Netwerk is ontstaan uit de toen bestaande wijkinstellingen en u maakte, belangeloos, deel uit van het team dat de fusie voorbereidde. U bleef bij Netwerk actief op het gebied van welzijn en werkgelegenheid. Daarnaast heeft u de stichting en haar medewerkers geholpen goed beslagen het automatiseringstijdperk te betreden.

gefeliciteerdEn dan natuurlijk nog de Vereniging Oud Hoorn. U bent er al lange tijd nauw bij betrokken. Eerst als penningmeester: u heeft een gedegen financieel beleid op poten gezet en daarmee de vereniging een stevige basis gegeven waarvan men nog altijd de vruchten plukt. Nu bent u namens de vereniging alweer jaren lid van de commissie Monumenten en Welstand van de gemeente. Met uw grote kennis van de stad, de geschiedenis van de stad, de monumentenzorg in het algemeen en van de stad in het bijzonder, speelt u een voorname rol in de advisering door de commissie. Uw invloed is groot en uw anticiperend vermogen is daarbij een heel waardevol aspect. Uw kwaliteiten als huisfotograaf van de vereniging, wil ik toch ook nog graag even noemen. Meneer van lersel, u staat in Hoorn bekend als een deskundig en gedreven monumentenman. U bent als geen ander in staat het belang van onze prachtige historische binnenstad én van de linten van de dorpen Blokker en Zwaag voorop te stellen zonder daarbij uw ogen te sluiten voor hedendaagse opgaven.

U heeft, op vele terreinen, de Hoornse samenleving een grote dienst bewezen en u bent een bijzonder betrokken inwoner. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In een reactie van de heer van Iersel lezen we o.m.:

metalyHartelijk dank voor de prachtige ondersteunende brief die het bestuur van Oud Hoorn heeft opgesteld ter ondersteuning van de aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding voor mij. Ook de gemeente Hoorn heeft bij brief van het Hoofd Bureau Erfgoed de aanvraag ondersteund. Ik heb het als zeer bijzonder ervaren om een Koninklijke onderscheiding te mogen krijgen, vooral omdat politieke actievoerders niet zo vaak in de lintjesregen worden betrokken. Tenfranslotte2 overstaan van een stampvolle Oosterkerk ben ik zeer lovend toegesproken door de Burgemeester en werden de versierselen opgeprikt.
Ik bevond mij in het zeer goede gezelschap van allerlei mensen die zich als vrijwilliger meer dan verdienstelijk hebben gemaakt voor de Hoornse gemeenschap. Een staalkaart van de Hoornse participatiemaatschappij trok aan ons voorbij. “Eindelijk gerechtigheid” zei Arie Boezaard naderhand, “een zeer terechte toekenning” zei Joost Buchner. Het was een verschrikkelijke mooie dag, de magie van het Koninklijke onderscheiding doet meer dan ik vooraf vermoedde. Vandaag genoten van de fijne reacties en van de mooie bos bloemen die ik van de Vereniging Oud Hoorn heb mogen ontvangen, mijn dank daarvoor.

 

Nieuwsarchief