Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

John Lamers ontvangt Schipper-Oosterkerkprijs   (05-02-2018)

Noorderkerk<br>Kleine NoordJohn Lamers uit Hoorn heeft dit jaar de Schipper-Oosterkerkprijs gekregen. Hiermee wordt hij geëerd voor zijn inzet om religieus erfgoed in Hoorn te behouden. Met name zijn inspanningen voor de restauratie van de Oosterkerk zijn juryleden Elly Deutekom, Ina Broekhuizen en Hans Schipper opgevallen. ,,Ik ga van deze prijs genieten!’’, zei de blij verraste hoofdpersoon zaterdagmiddag bij de uitreiking in het Claes Joesthuys.

Lamers was van 1982 tot 2000 penningmeester van de Oosterkerk. Voorzitter was toen nog Hans Schipper. 

Het bestuur van de Oosterkerk riep in 2011 bij het afscheid van Hans Schipper "de Schipper-Oosterkerkprijs" in het leven voor mensen die zich hard maken om religieuze gebouwen in West-Friesland te behouden. Voor de gelegenheid overhandigde zaterdagmiddag daarom niet de huidige voorzitter Eddy Boom, maar Schipper de prijs aan Lamers.


Schipper-Oosterkerkprijs
De prijs bestaat uit een uit wit albast vervaardigd wisselbeeld van Elsbeth Luinge en een oorkonde.

De prijswinnaar was van 1976 tot 1978 lid van het actiecomité dat geld inzamelde voor de restauratie van de Oosterkerk voordat hij penningmeester werd. Hij nam in die tijd contact op met de Westfriese Muntenhandel om zilveren en cupronikkel munten te laten slaan voor het herstel van de kerk. Het geld dat nodig was voor deze restauratie liep begin jaren tachtig op tot boven een miljoen gulden. De bonte knaagkever leverde nog eens een kostenpost van drie ton op. ‘Mijnheer Oosterkerk’ zoals Lamers werd genoemd, onthulde bij zijn afscheid in 2000 in de Oosterkerksteeg het Sint Anthonis Abt met de kop van een varken.

Schipper en Lamers

 

 

 

 

Geestdrift

Hans Schipper roemt de geestdrift waarmee Lamers in de jaren zeventig en tachtig onophoudelijk geld bleef inzamelen voor de Oosterkerk. ,,Je ergerde je groen en geel aan mensen die doodleuk beweerden dat de Oosterkerk, gelet op de slechte staat van het gebouw, maar moest worden afgebroken.’’

Samen met Jan-Piet van der Knaap en Kor Korpershoek startte Lamers een actiecomité om de kerk te redden via publiciteit en het werven van donateurs. Wat zeer hielp was een gift van twee ton van een anonieme weldoener. Ook de verkoop van kogelkaarsen bracht geld in het laatje. Die zijn nu weer voor de kerk te koop. Dus kon Lamers het zaterdag het niet laten en zei tot de aanwezigen: ,,Meenemen mensen!”

Samen met Van der Knaap heeft Lamers zich voor alle kerken in Hoorn ingezet. Zo was hij ook bij de Koepelkerk actief in een actiecomité om geld binnen te halen voor de restauratie. Ook voor de Noorderkerk en Lutherse kerk was hij actief om geld uit fondsen te verwerven. Maar het is toch zijn Oosterkerk die hem het meest dierbaar is.

,,Ik ben trots dat ons comité destijds 1.332.000 gulden voor de Oosterkerk heeft ingezameld’’, zei Lamers. Zonder de andere comitéleden en de hulp van gemeenteambtenaar Arie Boezaard had de kerk volgens Lamers nooit gered kunnen worden. De kerk gaat 4 juni opnieuw tijdelijk dicht voor een grootscheepse restauratie. Die gaat ruim een miljoen euro kosten. En daarmee moet de kerk weer dertig tot veertig jaar vooruit kunnen, verklaarde Boom.

Tekst is ontleend aan het NHD.

 

 

Nieuwsarchief