Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Scholen en schoolmeesters, het levenswerk van Jannie en Arie van Zoonen.   (31-07-2018)

Arie van Zoonen

Arie en Jannie van Zoonen

Op woensdag 1 augustus 2018 is een lijvig boekwerk gepresenteerd. Het is het levenswerk van Jannie en Arie van Zoonen. Zij hebben jarenlang naast elkaar in het archief gezeten om zes eeuwen onderwijs in Hoorn te beschrijven. Een enorme klus, die nu grotendeels klaar is.

Het is het verhaal over scholen en schoolmeesters vanaf 1396. Dit verschijnt in een heel kleine oplage, in twee banden van totaal ruim 670 pagina’s.

Het werk is te omvangrijk om daar een publieksversie van te maken. Bovendien is het vooral een naslagwerk. Oud Hoorn stelt het enorm op prijs, dat Arie er mee ingestemd heeft naast de kleine oplage het digitaal voor een ieder beschikbaar te stellen via de website van Oud Hoorn en het archief. Daarvoor hartelijk dank. Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Hoorn, komt allerlei verrassende dingen tegen.

Zo zal Harm Stumpel, sleutelhouder van de toren van de Grote kerk, niet terug willen naar de tijd, dat dat ‘de scoolmees­teren', evenals de stads­klerk, de organist en de kosters, elk jaar op de dinsdag na Pasen ter 'stede huys' hun sleutels moeten inleve­ren.

Over geweld tegen kinderen gaat het verhaal van de schoppende schoolmester Cornelis Nannings die in 1651 Pouwels Wiggersz in de klas heeft geschopt, zodat deze over zijn eigen voeten viel en daarna huilende de klas is uitgelopen. Er is een akte opgemaakt bij de notaris, maar over de gevolgen voor meester Nannings is niets te vinden.

Kwesties als salarisverhoging waren ook toen aan de orde. In 1598 hebben mr Jan Clyen en mr Meyndert Cornelisz, direct aan de burgemeesters gevraagd hun wedde te verhogen zonder dat ze dat verzoek eerst aan de rector hebben voorgelegd. Toch krijgen zij een verhoging van hun traktement met ƒ 25,-

Wat ook opvalt, is de concurrentie tussen scholen; het ging toen tussen stadsschoolmeesters en particuliere meesters die bang waren dat hun inkomen zou verminderen.

Arie van Zoonen die nog doorwerkt aan deel III, heeft in het bijzijn van familie en bekenden het eerste exemplaar aan wethouder Bashara overhandigd.

De heer Bashara was zeer onder de indruk van het omvangrijke boekwerk. Naar zijn idee zijn er maar heel weinig steden die zo’n prachtig overzicht van de geschiedenis van het onderwijs hebben. En ‘De scholen van Hoorn moeten dit weten.’

Samir Bashara ontvangt eerste exemplaar van Arie en Jannie van Zoonen

Arie van Zoonen heeft in het bijzijn van familie en enkele bekenden het eerste exemplaar aan wethouder Bashara overhandigd.Arie en Jannie van ZoonenDe gehele tekst (grote pdf-bestanden) van band I en II is ook te vinden via de rubriek Boeken digitaal van de website: Band I en Band II

Jannie en Arie van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat.

Jannie van Zoonen overleed kort na de overhandiging van deze boekwerken op 18 september 2018

 

Nieuwsarchief