Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Beantwoording Zienswijze Markermeerdijken   (07-12-2018)

MarkermeerdijkenDe Vereniging Oud Hoorn heeft op 30 december 2017 deze brief  gericht aan 

Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/sector Ruimtelijke Ontwikkeling

Versterking Markermeerdijken. Deze brief begint aldus:

De Westfriese Omringdijk is een provinciaal monument en valt voor een deel binnen het beschermde stadsgezicht van Hoorn. Er worden verschillende ingrepen aan en rond het Provinciaal monument gepleegd. Nergens is duidelijk gemaakt wat de status precies is en in de toekomst zal worden. De Westfriese Omringdijk is een 123 kilometer lang monument dat het waard is beschermd en behouden te worden. De huidige dijk is in de loop der eeuwen als gevolg van allerlei doorbraken, verzwaringen, uitbreidingen en mutaties tot stand gekomen. Al die veranderingen zijn beschermd. De aanpassingen en vernieuwingen van de dijk moeten naar onzes inziens dan ook onderdeel gaan uitmaken van dit Provinciale monument. Hierdoor blijft de status en de integrale bescherming van dit West-Friesland omhullende monument intact. Er is een zeer gedetailleerde kaart van het huidige monument, waarbij soms niet alleen de dijk is beschermd, maar bijvoorbeeld ook stukjes van belendende kavels en sloten dat zijn. Het is belangrijk dat er een nieuwe monumentenkaart wordt gemaakt en dat deze kaart onderdeel gaat uitmaken van de vergunningsprocedure, zodat de status van het gemuteerde dijklichaam als provinciaal monument volledig duidelijk is. lees verder

Op de website van de provincie treft u hier een beantwoording van alle Zienswijzen aan.

Het project Markermeerdijken wordt hier beschreven 

De beantwoording van de vragen van de Vereniging Oud Hoorn treft u hier

 

 

Nieuwsarchief