Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Aanleg fiets-voetpad aan buitenkant Westerdijk Hoorn start in 2020   (14-03-2019)

hoornHet college van burgemeester en wethouders in Hoorn heeft het ontwerp voor het fiets- en wandelpad aan de buitenzijde van de Westerdijk vastgesteld.

Het is tot stand gekomen in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden, die tijdens drie bijeenkomsten sinds eind 2016 konden meepraten. Hun inbreng is gebruikt om tot een definitief plan te komen. Dit wijkt niet veel af van wat eind 2018 is gepresenteerd.

Ook bij de uitwerking zullen de omwonenden worden betrokken. Naar verwachting kan de aanleg in 2020 starten.

De Alliantie Markermeerdijken, die de taak heeft om ruim 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam te versterken, maakt dit jaar het definitief ontwerp van dit deel van de dijkversterking. 

Westerdijk 2020Daarin worden exacte maten bepaald en de keuze voor materialen vastgelegd. Het Hoornse plan van het fiets- en wandelpad wordt meegenomen in dit definitief ontwerp. Het pad komt op een vijf meter brede ’berm’.

Deze zorgt er voor dat de dijk zelf maar minimaal hoeft te worden verhoogd. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe dijk, niet alleen met de voet- en fietspaden, maar ook met verlichting, bankjes en trappen.

Als het werk aan dit deel van de dijk is afgerond, wil het college ook het gebied tussen de dijk en de woningen opnieuw gaan inrichten, in samenspraak met de bewoners.

Het ontwerp voor het Hoornse deel van de dijk is te zien op www.bit.ly/westerdijkhoorn

Bron: NHD

Hier is de brief die de bewoners van de Westerdijk en omgeving ontvingen van de Gemeente Hoorn.

 

Nieuwsarchief