Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Verjaardag van de stad werd ouderwets feest   (31-03-2019)

Verjaardag van de stadEen schot midden in de roos. De viering van de 663ste verjaardag van de stad Hoorn is een formidabel succes geworden. Niet alleen qua deelnemende teams aan de stadsquiz of de introductie van een nieuw Hoorns verjaardagslied, maar vooral door de overweldigende belangstelling en de geweldige sfeer, die het verjaardagsfestijn op 27 maart in de Oosterkerk kenmerkte.

(Redactie: Toegevoegd: lijst deelnemende teams, tekst van het stadsrechtenlied en een mooie verjaardagskaart van de kinderen van de BSO) 

Zoals bekend wil Oud Hoorn elk jaar de dag waarop Hoorn in 1356 stadsrechten kreeg c.q. kocht, op een of andere manier vieren. In 2017 werd als aanzet van deze nieuw te vormen traditie het Hoornse college van burgemeester en wethouders verrast met een verjaardagstaart, nu was het dus een verjaardagsfeestje in ‘de huiskamer van Hoorn’. En feest werd het ondermeer. Om precies acht uur kon beheerder Dick van der Pijl van de Oosterkerk opgelucht adem halen: het paste weer precies.

Volle Zaal Er was letterlijk geen stoel over, maar het bordje ‘uitverkocht’ kon gelukkig in de kast blijven. Tweeëntwintig teams van (de meeste) vijf personen deden mee aan de stadsquiz met vragen over hun kennis van Hoorn, zo’n honderdvijftig belangstellenden en supporters bevolkten de banken van het multifunctionele centrum aan het Grote Oost.   (De lijst van de ingeschreven teams staat onderin deze tekst, met de behaalde punten) 

 

FeestredeNa een welkomstwoord van Oud Hoorn-voorzitter Jaap van der Hout, hield directeur Dirk Dekema van het Westfries Archief een feestrede rondom de oorkonde uit 1356, die trouwens samen met de kwitantie voor het betaalde bedrag in vitrines in de Oosterkerk te zien was.

Ook klonk – uitgevoerd door het Hoorns Kamerkoor olv dirigent Arnold Bakker - het nieuwe verjaardagslied van Hoorn. Met een tekst van Dirk Beemster en op muziek gezet door componist Willem Woestenburg. (De tekst is toegevoegd aan deze pagina)

Stadsquiz

Het onbetwiste hoogtepunt van het programma werd de stadsquiz. Samengesteld door Hoorn-kenners Anja Morit en Hieke Stapel werd in vijf series van vijf vragen de kennis van Hoorn van vroeger en nu getest.

Bontekoe

Voorzitter van de jury was dit keer Willem IJsbrandtszn. Bontekoe, een rol die Simon Laan op het lijf was geschreven. Hij werd bij aanvang van het programma ‘binnengeblazen’ door trompettist Piet Stam. De presentatie van de quiz was in handen van Sander Huisman. Hilariteit rondom de vragen was er volop; er waren ‘dubbele bodems’ en echte instinkers. Het resultaat?

Prijs

De eeuwige roem was deze eerste keer voor het team van Senia Hoorn. Het team ging met de wisselprijs bestaande uit een in de stadskleuren geschilderd en met een hoorntje gekroonde houten cijfer één naar huis. Ook ontvingen zij een oorkonde als ‘kenner van Hoorn’, ondertekend door burgemeester Jan Nieuwenburg en juryvoorzitter Bontekoe. De publieksronde leverde acht winnaars op, die als ware kampioenen naar huis gingen met een blik ‘champignons’. Laatste feit: Jan Nieuwenburg kreeg tot slot als eerste burger van Hoorn een verjaardagsgroet van Oud Hoorn in de vorm van een bloemenhulde. Het was al met al een gedenkwaardig en geslaagd verjaardagsfeest!!.

Tekst Hans Rijswijk 

 Foto's Henk Sas

 

De deelnemende teams op alfabetische volgorde en op volgorde naar punten:

 

Alfabetisch

Naar punten

1.        Aldermen (College)

1.        Senia Hoorn

2.        Bernardus Sigaar

2.        Aldermen (College)

3.        Claes Molenaersgang

3.        WFM

4.        Coalitie

4.        Hoorns Huiskamergilde

5.        Hekendorp 1

5.        WFA

6.        Hekendorp 2

6.        Thuis Best

7.        Hoorns Huiskamergilde

7.        Claes Molenaersgang

8.        Jong HOC 1

8.        KbolleBOos

9.        Jong HOC 2

9.        Coalitie

10.     KbolleBOos

10.     Bernardus Sigaar

11.     Lionsclub Hoorn De Doelen

11.     Hekendorp 1

12.     Lionsclub Hoorn-Velius

12.     Lionsclub Hoorn De Doelen

13.     Paerel van Vissereiland

13.     Paerel van Vissereiland

14.     Senia Hoorn

14.     Watertaxi Hoorn

15.     Stadsherstellers

15.     Ton Kroezen / Medemblik

16.     Thuis Best

16.     Stadsherstellers

17.     Ton Kroezen / Medemblik

17.     VOC - Runners

18.     VOC - Runners

18.     Lionsclub Hoorn-Velius

19.     Watertaxi Hoorn

19.     Hekendorp 2

20.     WFArchief

20.     Jong HOC 1

21.     WFMuseum

21.     Jong HOC 2

22.      

22.     Theaterproducties

 


Het stadsrechtenlied: 

Ode aan Graaf Willem V van Beieren, die de stadsrechten schonk aan de stad Hoorn, in 1356. 

Refrein 
Heer Willem van Beibeieren,
O laat de klokken luiden
Heer Willem van Beibeieren,
O laat de klokken slaan
U gaf ons dorpje recht van stede,
U gaf ons recht van stad
Al is het lang, heel lang geleden,
Uw naam zij hooggeschat. 

Couplet 1
O, gij edele landgraaf, bedankt voor uw rechten
Ook al moesten we daarvoor de Hoeken bevechten
Edoch wij Kabeljauwen versaagden hen niet
In de twist met uw moeder gravin Marguerite
Zo vergaarden we baat bij die bittere strijd
Zo verwierven wij faam en historisch profijt
Ergo werden we stad met een wal en een poort
Met belasting en handel, precies zo het hoort. 

Couplet 2
O, wat waren we dankbaar: een poort met een slot
Met een schout en een schepen, een eigen cachot
Want al wie zich misdroeg en de tol niet betaalde
Die verscheen op de markt en publique als gepaalde
Steed’lijk recht moest er zijn, alle onrecht verbannen
Het was veilig hier wonen voor vrouwen en mannen 
Dus zo werden we dan voor de wet Horinezen
Die uw naam, landgraaf Willem, eer en hulde bewezen. 

Couplet 3 
Ach, uw geestesgestel heeft het eilaas begeven
U werd snel, sans pardon in een dolhuis gedreven
Aan demonen der waanzin kon u niet ontkomen
Er is hier weinig nieuws meer van uw kant vernomen
Ach, uw lot heeft bij ons zoveel deernis gewekt
Doch uw naam is bij ons daardoor nimmer bevlekt 
En we zullen u altoos met eerbied herdenken
Omdat u ons destijds stedenrecht wist te schenken. 


Kinderen van de BSO in Hoorn hebben een prachtige verjaardagskaart gemaakt voor de jarige stad.

Deze kaart is van de kinderen van de kinderopvang Grote Beer.

Dat hebben zij schitterend gedaan. Inmiddels hebben zij een presentje van de gemeente ontvangen

 

Nieuwsarchief