Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Impressie voorjaarsledenvergadering   (19-04-2019)

oudhoornJaap van der Hout heette iedereen welkom op de ledenvergadering in de Oosterkerk en gaf aan het altijd fijn te vinden om weer in dit prachtige gebouw te kunnen vergaderen met elkaar. 

Volle ZaalNaast de berichten van verhindering werd stil gestaan bij een paar prominente leden die we de afgelopen periode hebben verloren, Frans Zack, Frans grote verdiensten lag grotendeels bij het kwartaalblad, Frans was decennialang een vaste kracht binnen de redactie, daarnaast was Frans altijd actief met zijn camera om de geschiedenis van de vereniging vast te leggen. We staan ook stil bij Frans Kwaad, wie regelmatig de website van Oud Hoorn bezoekt, kent hem beslist van naam, want die prijkt onder veel artikelen die daar te vinden zijn. Ook Gerrit Tool is ons ontvallen Gerrit was een vrijwilliger die op de achtergrond actief was.Bestuurswisselingen
 
Paula Lieshout, onze penningmeester heeft aangegeven dat het penningmeesterschap naast haar eigen bedrijf haar toch teveel tijd kost. Paula wil in de volgende ledenvergadering graag afscheid nemen. Als u een geschikte kandidaat kent die haar kan opvolgen dan hoort het bestuur dat graag.

Jelly Drijfhout is dit jaar herkiesbaar en iedereen kon zich vinden in de herbenoeming.

Anja MoritAnja Morit wordt door Jaap geintroduceerd waarbij hij aangeeft dat voorstellen eigenlijk overbodig is gezien haar activiteiten in de vereniging en in het bijzonder de gidsengroep.

"Geachte leden van de Vereniging Oud Hoorn, als nieuw bestuurslid wil ik mij even voorstellen: Met de wortels stevig in de Westfriese klei, is het niet verwonderlijk dat ik geïnteresseerd ben in Hoorn. Mijn moeder uit Oostwoud en mijn vader uit Hoogkarspel kwamen in 1962 in Hoorn wonen omdat mijn vader hier voor de gemeente ging werken. De Juniusstraat was toen net opgeleverd en een paar maanden later ben ik daar op nummer 6 geboren. Voor m’n geschiedenisleraren van het OSG ligt de interesse in historisch erfgoed wellicht wat minder voor de hand. Nee, vaak ontwikkelt dit pas op een latere leeftijd en dat geldt ook voor mij. Vijf jaar geleden kwam ik als gids op de Halve Maen terecht en het is aan de inspirerende verhalen van Ad Geerdink te danken dat ik in de ban raakte van geschiedenis. Hetzelfde seizoen werd ik vrijwilligers-coördinator en ontwierp ik ondersteunende workshops voor de hosts en gidsen op de Halve Maen. Dat was niet toevallig. Bij Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn, heb ik twintig jaar gewerkt in diverse middenkader functies zoals accountancy en ICT. Bij de afdeling Management Development & Organisatie heb ik ervaring opgedaan met organisatie inrichting en HR beleid. Rond m’n veertigste ging het roer om en heb ik m’n onderwijsbevoegdheid gehaald. Als bestuurslid bij Vereniging Oud Hoorn komen de kennis en ervaring uit het verleden samen in een voor mij betekenisvolle context. Ik zie er naar uit om de passie voor het historisch erfgoed in Hoorn met zoveel mogelijk mensen te delen." 

Wim Oussoren  wordt door Jaap naar voren gevraagd om samen met zijn vrouw de bedankjes in ontvangst te komen nemen.

"Wim heeft vier en een half jaar voor onze 5 monumenten gezorgd, de laatste periode was een zeer hectische tijd, met de verbouwing van Breed 12 en Schoolsteeg 7. Wim deed dat natuurlijk niet alleen, naast Wim zijn Arnold Groot en Henk Sas ook actief in onze bouwgroep. De heren zijn de laatste jaren ook actief geweest om het onderhoud van onze eigendommen te professionaliseren. Ook een stevige klus die zich door de jaren laat uitbetalen. De verbouwing van Breed 12 was voor Wim een tropen jaar. Want Wim is op veel meer vlakken actief. Wim rijdt op de dierenambulance is actief binnen zijn kerkgemeenschap en is druk als oppas opa. Nu er ook een achterkleinkind is slaat de balans tussen druk voor de gemeenschap of druk voor de familie om naar het laatste. Een reden voor Wim om nu na het klaren van twee stevige klussen voor de Stichting Monumenten Oud Hoorn te gaan genieten van zijn achterkleinkind.

Wim laat ons natuurlijk niet in de steek, want zijn grote liefde Bierkade 10 kan hij nog niet los laten. Ook dit jaar wilde Wim weer zeer graag op open monumentendag in dit pandje als gids optreden. Nu weet ik niet helemaal zeker of de liefde voor dit pandje ligt bij de aantrekkelijke huurster of de bouwkundige en monumentale kwaliteit van dit pand.

Wim Oussoren
Benno Ellenbroek heeft weer zijn best gedaan om voor Wim een blijvende herinnering aan Bierkade 10 vast te leggen. Wim deze is voor een mooi plekje thuis, dan kan je thuis met je achterkleinkind op schoot toch nog steeds genieten van je grote liefde. Daar ik Wim al vele jaren kende voor dat ik hem weer tegen kwam bij Oud Hoorn doe ik er nog een kleine persoonlijke verrassing bij die ook met het zelfde pand te maken heeft."

Henk SastOverdracht Meetlint 

Wim draagt zijn activiteiten mbt de panden van de Stichting Monumenten Oud Hoorn onder het motto "Meten is weten" via de symboliek van een meetlint over aan Henk Sas.

 

 

Het verslag van de najaarsledenvergadering en het jaarverslag 2018 werd onder dankzegging aan Rita Lodde en Matt Wever vastgesteld. Zo werd ook de jaarrekening en de begroting van de penningmeester akkoord bevonden en kreeg het bestuur decharge van de financiële commissie.

Boudewijn van Langen

Na de pauze volgde een lezing van Boudewijn van Langen van TPAHG-architecten met als  ‘De restauratie van Grote Oost 10). Een lezing over de praktijk van de restauratie en hoe we tegenwoordig op een duurzame wijze onze monumenten voor de toekomst voorbereiden.

 

Jan Floris

Foto's: Henk Sas

 

Nieuwsarchief