Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Sloop en nieuwbouw Nieuwe Noord, De Gruyter   (08-06-2019)

de GruyterVolgende maand wordt tussen Nieuwe Noord en Ramen gestart met de sloop van de bebouwing die plaats moet maken voor het nieuwbouwcomplex ’De Gruyter’, met 43 appartementen. Onder meer het winkelpand waar V&D zat en de voormalige 1e Burgerschool voor Jongens gaan tegen de vlakte.

De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met het bouwplan. Ingediende bezwaren zijn verworpen. Die kwamen voornamelijk van omwonenden die overlast, schade of aantasting van woongenot en privacy vrezen. Het stadsbestuur vindt hun belangen minder zwaar wegen. Het hecht er waarde aan dat de verlaten en vervallen plek in hartje Hoorn een zinvolle invulling krijgt. Bovendien is er een grote behoefte aan woningen in de binnenstad.

Nieuwe NoordNieuwe Noord

Sloper
Sloper Van der Bel voert het werk uit, te beginnen met het winkelpand. Er worden trillingsmeters geplaatst. Volgende week is er een bewonersbijeenkomst. Het is de bedoeling dat het terrein, een driehoek van pakweg 3000 m2, nog voor het begin van de kermis kaal wordt opgeleverd. 

 

De Gruyter

Alleen het negentig jaar oude winkelpand van De Gruyter, op de hoek van het Nieuwe Noord en de Nieuwsteeg, blijft vanwege de monumentale status behouden. Samen met het pandje ernaast worden hier later twee winkels met drie woningen erboven gerealiseerd.

De Gruyter<br>HoornOmdat de firma De Gruyter binnen de Nederlandse kruideniersgeschiedenis een belangrijke rol gespeeld heeft en de Hoornse De Gruyterwinkel daar ook zijn steentje toe heeft bijgedragen, is het de moeite waard om bij de geschiedenis van opgang en teloorgang van zowel het moederbedrijf als de Hoornse vestiging stil te staan.

 Zie verder:  De Gruyter

 

Archeologie
archeologiewestfrieslandAls de slopers weg zijn hebben de mensen van Archeologie Westfriesland zo’n vijf weken de tijd om de bodem te onderzoeken.

De archeologen verheugen zich op het onderzoek langs het Nieuwe Noord. Het is lang geleden dat zo’n omvangrijk terrein in de Hoornse binnenstad beschikbaar kwam.Gemeentelijk archeoloog Michiel Bartels vertelt dat het terrein, net buiten de oudste kern van Hoorn, in de dertiende en veertiende eeuw werd bebouwd. Aan de Ramen kwamen woningen van de gegoede burgerij, met koetshuizen op de terreinen hierachter. Het Nieuwe Noord was een sloot en werd in 1595 een straat. Vrij snel werden in de Gouden Eeuw die volgde, aan beide kanten van die straat woningen gebouwd. Vooral door ambachtslieden en andere mensen uit de middenklasse.

Archeologen verwachten twaalf middeleeuwse percelen te kunnen onderzoeken. Met beerputten, die zullen prijsgeven wie hier woonden en wat ze gebruikten. Twee aspecten verhogen hun verwachtingen. Onder de betonnen vloer die in 1967 voor het V&D-gebouw werd gelegd en onder het schoolgebouw zitten geen palen. Bovendien konden de ’schatgravers’, die in de jaren tachtig veel bijzondere voorwerpen uit de grond hebben gehaald, hier niet bij.

Als dat mogelijk is wil Archeologie West-Friesland op de locatie aan het Nieuwe Noord een open dag houden, in het kader van het Jaar van de Gouden Eeuw.

Newbouw
Directeur Freek van Waveren van AR Partners, dat het project ontwikkelt, gaat ervan uit dat het archeologisch onderzoek op z’n hoogst drie weken uitloopt. Dan begint Newbouw BV uit Uitgeest, dat onder meer verantwoordelijk was voor de appartementencomplexen Beeldhouwer I en II aan de Nieuwe Steen, eind september met de bouw. Die neemt 350 werkbare dagen in beslag, wat neerkomt op zeventien à achttien maanden.

De appartementengebouwen hebben vijf verschillende bouwstijlen en herbergen uiteenlopende woningtypes, van compacte studio’s (37 m²) en tweekamerappartementen (60 m2) tot ruime gezinswoningen (113 m²). Ze worden niet gasloos, maar wel worden de appartementen voorzien van zonnepanelen.

Nog te koop
Van de appartementen is ongeveer 70 procent verkocht, voor prijzen die uiteenlopen van 169.000 tot 469.000 euro. Van Waveren vertelt dat de kopers in de rij stonden, maar dat er toch mensen zijn afgevallen die bijvoorbeeld de financiering niet rond kregen. Hij vermoedt dat veel belangstellenden de indruk hebben dat alles al verkocht is.


Bron: NHD

 

 

 

Nieuwsarchief