Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Bomenkap en Monumentenstatus   (02-07-2019)

Bieven bestuurVereniging Oud Hoorn levert o.a. door correspondentie met het Gemeentebestuur een bijdrage aan het uitvoeren of bevorderen van restauraties en volgt kritisch nieuwbouwplannen en wijzigingen van het stadsbeeld. Het doel van de Vereniging Oud Hoorn is immers het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven.

Op dit moment maakt het bestuur zich zorgen omtrent de dreigende bomenkap op de Westerdijk en de Noorderveemarkt. De brief treft u hier.

Ook zijn er zorgen omtrent de monumentenstatus van het Stadhuis. De brief daaromtrent staat hier.

 

Nieuwsarchief