Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Herstel fundering toren en fundering voorgevel Grote Kerk   (18-10-2019)

Grote Kerk HoornVanwege scheurvorming in de Grote Kerk is het noodzakelijk dat de funderingen van de toren en voorgevel wordt hersteld.
 
Met het oog op de aanstaande verbouwing van de kerk tot hotel en herinrichting van het Kerkplein moeten deze werkzaamheden snel starten. Dit stelt het college van B en W voor aan de gemeenteraad van Hoorn. 

Fundering 
De toren van de Grote Kerk en de fundering zijn eigendom van de gemeente. De houten paalfunderingen van de toren dateren uit circa 1840. Naar aanleiding van scheurvorming tussen de toren en het ‘schip’ van de kerk, heeft een adviesbureau in 2013 en 2014 de fundering van de toren onderzocht.
 
Uit dit funderingsonderzoek is gebleken dat een houtbacterie de palen aantast. De conclusie in 2014 was dat er binnen vijftien jaar serieuze schade zou gaan ontstaan door verzakking van de toren. Het advies was om de situatie nauwlettend te monitoren en de fundering binnen een termijn van vijftien jaar te herstellen. De scheurvorming is sinds 2014 voortdurend gemonitord.
 
In het voorjaar van 2019 is geconstateerd dat de verzakking van de toren versneld doorzet. Dit najaar start de verbouwing van de Grote Kerk tot hotel en horecagelegenheid. In januari 2020 start de herinrichting van het Kerkplein. Met deze werkzaamheden in het vooruitzicht, is het noodzakelijk het funderingsherstel nu uit te voeren.

Financiering
De gemeenteraad besluit op 29 oktober 2019 bij de begrotingsbehandeling over het funderingsherstel. Bij een positief besluit starten de werkzaamheden nog voor de winter.
 
De risicoparagraaf bij de jaarrekening van de gemeente voorziet in funderingsherstel voor gemeentelijk vastgoed. De kosten voor het herstel van de kerktoren van 541.000 euro worden hieruit gedekt. Ook vraagt de gemeente Rijkssubsidie aan.

bron: hoorn.nl

Beschrijving van de Grote kerk treft u hier

 

Nieuwsarchief