Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Nieuwjaarstoespraak 2020 + statistieken   (30-12-2019)

oudhoornIn de hieronder weergegeven Nieuwjaarstoespraak van Jaap van der Hout, zijn er naast de illustraties, links naar relevante nieuwsartikelen en statistiekgegevens opgenomen. 

Alle vrijwilligers en genodigden een zeer voorspoedig, gezond en gelukkig twintig-twintig toegewenst. Alleen al het getal van dit jaar twintig-twintig doet je vermoeden dat het een speciaal jaar gaat worden. Of deze tijd ook weer de roaring twenties gaan worden moeten we afwachten, maar het zal een periode met grote maatschappelijke veranderingen gaan worden. Aan de andere kant zo een mooi getal geeft een extra stimulans om er extra van te gaan genieten dit jaar.
Het afgelopen jaar stond in het teken van de gouden eeuw. Een speciaal jaar waar we als vereniging ook ons steentje aan hebben bijgedragen. In willekeurige volgorde kijk ik even terug op het afgelopen jaar, daarbij zal ik vast wel iets zijn vergeten maar dat maakt de waardering voor alle inzet niet minder.
 
Verjaardag van de stad• Een schot midden in de roos. De viering van de 663ste verjaardag van de stad Hoorn is een formidabel succes geworden. Niet alleen qua deelnemende teams aan de stadsquiz of de introductie van een nieuw Hoorns verjaardagslied, maar vooral door de overweldigende belangstelling en de geweldige sfeer, die het verjaardagsfestijn op 27 maart in de Oosterkerk kenmerkte.
kwartaalblad 2019 - 2
 
  
 
Het tweede kwartaalblad dit jaar stond geheel in het teken van de gouden eeuw. Een glossy die menigeen een apart plekje in zijn persoonlijk archief zal geven. Mijn complimenten aan de redactie die deze schitterende  uitgave mogelijk hebben gemaakt.

Kerkplein• Dit jaar is onze werkgroep stadsontwikkeling voortvarend van start gegaan. Het heeft al geresulteerd in verschillende brieven aan ons gemeentebestuur. U kunt deze terug vinden op onze website. Ook het afgelopen jaar hebben we ons weer bezig gehouden met de kwaliteit van ons erfgoed. Het bezwaarschrift over de kwaliteit van de Markermeerdijken bij de Raad van State loopt door en we verwachten begin dit jaar hierover een uitspraak. Onze betrokkenheid bij de herinrichting van het Kerkplein, heeft mede voor een mooi herinrichtingsplan gezorgd. En de inzet van Frans van Iersel in de Monumenten en Welstandscommissie heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van ons erfgoed.

Gevelsteen met fluitschip, 1616, Oude Doelenkade 17a, Hoorn.• Het fluitschip heeft een prachtige wedergeboorte gekregen dit jaar in een mooie expositie in onze Kerkmeijerzaal. Hulde aan de organisatoren en de werkgroep expositie. Ook deze expositie stond in het teken van de gouden eeuw.
 
 
 
 
 
Bossuhuizen• Wat ook in het teken van de gouden eeuw stond waren onze zomerwandelingen. Dit jaar een ongekend succes met een record aantal deelnemers. Mijn dank aan onze gidsengroep. Een groep waar we een grote groep nieuwe  gidsen in mochten verwelkomen. Gidsen die door onze eigen organisatie vakkundig zijn opgeleid.
 
 
 
• Ook hebben de bewoners van onze stad weer kunnen genieten van een reeks mooie lezingen.
• Arnold Groot heeft een goed bezochte cursus bouwkunst gegeven.
  
 
kinderen• Ook de Hoornse jeugd, tenminste de leerlingen van groep 7 en 8 konden het afgelopen jaar genieten van ons educatieve programma. De kinderen hebben weer genoten van de kleine voorstellingen op locatie. Dit jaar staat er weer een programma op de rol voor de deze klassen.
vertellers
Jelly Drijfhout• Dat doet me ook gelijk denken aan Jelly Drijfhout die op 30 september is overleden. Jelly bruiste nog van de ideeën voor ons educatieprogramma. Helaas mag dat niet meer zo zijn, we zullen Jelly niet alleen missen voor haar inzet in de werkgroep educatie maar ook als medebestuurslid.  Haar nuchtere kijk op het leven gaf onze vergaderingen het noodzakelijke rustpunt.
 
 
 
 
 
• Een afscheid, maar gelukkig in goede gezondheid, betreft Christ Stoffelen. Christ heeft 25 jaar lang onze bibliotheek op voortreffelijke wijze beheert en uitgebreid als onze vaste documentalist. Onze hartelijke dank voor zijn grote inzet deze afgelopen jaren.
 
• Tijdens de zomers markten, open monumentendag enzovoort was onze vereniging weer actief met een kraam. Een groep vrijwilligers heeft deze kraam iedere keer weer met zeer veel enthousiasme bemenst. Ook door hun inzet is ons ledental op peil gebleven.

• Ook in 2019 is er voor www.oudhoorn.nl. weer een toename te zien in de aantallen gebruikers en bezoekers. Dit jaar zelfs een flinke toename, het aantal gebruikers steeg van 48.000 naar 52.000 en het aantal bezoeken aan de website van 70.000 naar 75.000.  Daarnaast is er net als in eerdere jaren een verschuiving zichtbaar in het gebruik van de apparatuur waarmee men de website bezoekt. Het gebruik van de smartphone neemt toe ten koste van tablet en pc gebruik.

Kennisbank• De kennisbank is een verzameling databases, waarin allerlei informatie over Hoorn, mensen, panden, organisaties en gebeurtenissen te vinden is. Een belangrijk bestanddeel vormt het Hoorns documentatie systeem. Zonder Rita Lodde zou al deze belangrijke informatie in de papierversnipperaar zijn verdwenen.
 In samenwerking met afdeling erfgoed van  de gemeente Hoorn, is het afgelopen jaar een groot deel van de voornamelijk door Leo Hoogeveen verzamelde informatie door Werksaam gescand en na het opschonen op de website van Oud Hoorn geplaatst. Het gaat om informatie die niet rechtstreeks in het archief te vinden is en aanknopingspunten biedt om gericht in het archief te kunnen zoeken. Ook het archief van Arie Boezaard is geheel gescand. In dit jaar, 2020, gaat dit project verder. Het is de bedoeling het uit te breiden met het Westfries Archief en gezamenlijk bepaalde bestanden en databases digitaal toegankelijk te maken.
 De bezoekersaantallen van de Kennisbank zijn in 2019 met bijna de helft toegenomen, voornamelijk op de Beeldbank en op HDS.
 De stijging van HDS is toe te schrijven aan het online zetten van de in 2019 gescande dossiers.
 
 Nu we vanaf nu met 7 gekoppelde databases online gaan zijn we erg geïnteresseerd in de cijfers van de volgende jaren.
 
 Voor de vrijwilligers van de Vereniging wordt een presentatie van het geheel voorbereid. 
  In de details van de tellingen die u snel kunt nalezen op de website moet u meenemen dat er naast de vrijwilligers die bijvoorbeeld de foto’s beschrijven en ontdubbelen ook ingelogd wordt door (Chinese) zoekmachines.
 
 Gerard van StijnDe mijlpaal die we nu hebben bereikt is vooral te danken aan Gerard van Stijn en de vrijwilligers die bestanden hebben geschoond en de plezierige medewerking van de mensen van de website, met name Hillebrand Peerdeman. De drijvende kracht hierachter is echter Gerard van Stijn. Ik wil Gerard op deze manier dan ook even in het zonnetje zetten en een groots applaus voor Gerard is zeker verdiend.
oudhoorn
 
 
 
 
 
• Ook in twintig-twintig gaan we enthousiast verder met de promotie van Historisch Hoorn via FaceBook. Het aantal mensen dat onze pagina leuk👍 vindt bedraagt op 3 januari twintig-twintig maximaal 4800 voor een artikel mbt het voormalige café de Volendammer. Het aantal vaste volgers is 1606 personen en onze FB-pagina wordt regelmatig gedeeld. De meeste betrokkenheid is er rond lunchtijd (piek rond 12:00 uur) en in de avonduren (tussen 18:00 en 21:30  uur). Er zijn fanatieke volgers die een bericht na plaatsing meteen een ‘duimpje’ geven." Lees hier de toelichting op de cijfers.
 
Beeldbank VOH• Onze beeldbank is een prachtig medium, samen met alle koppelingen met andere informatiebronnen zorgt voor een prachtige kennisbank, die steeds meer bezoekers en gebruikers trekt. Een stukje vakmanschap waar we dankbaar voor zijn.
 
 
 
 
 
Hier is alles gewoon• In het kader van 75 jaar bevrijding en 25 jaar Publicatiestichting Bas Baltus heeft de Publicatiestichting Bas Baltus het prachtige, door Egbert Ottens geschreven boek “Hier is alles gewoon, dat spreekt” uitgegeven. Een boek over de tweede Wereldoorlog in Hoorn. 
 
 
 
 
 
 
• Onze statuten zijn weer geheel van deze tijd en sluiten aan bij de komende Omgevingswet waar het begrippen als erfgoed en dergelijke betreft.
 
• Daarnaast zijn er nog veel vrijwilligers op de achtergrond actief zoals het kwartaalblad, de bezorging van het kwartaalblad, de ledenadministratie, de bemensing achter info@hoorn.nl, onze bibliotheek of op de voorgrond als gastvrouw of gastheer hier in het Oost Indisch Pakhuis.
 
• Mijn dank ook weer aan Jan Haring die zorgt met zijn team dat we weer een goedverzorgde receptie met elkaar hebben. Als u straks naar huis gaat krijgt u door hem een toepasselijk nieuwjaarcadeautje aangereikt. Zoals ik al zei, ik ben vast de nodige activiteiten vergeten, ik heb weinig namen genoemd, als ik dat wel zou doen bij ieder onderwerp staan we hier morgenochtend nog. We hebben een zeer grote groep bevlogen en betrokken vrijwilligers en iedereen weet wie waar actief is en waardeert de wederzijdse inzet.
 
KennisbankOp het beeldscherm in de Kerkmeijrzaal de website tonen met het  beeldmerk van de kennisbank met PAKHUIS VOL INFORMATIE.
Ik wil dan ook het glas heffen op jullie die er gezamenlijk voor zorgen dat de vereniging kan draaien en samen de basis vormen van de vereniging oud Hoorn.

Proost op weer een prachtig jaar.
 
Tekst:  Jaap van der Hout
Illustraties en links: Jan Floris

 

Nieuwsarchief