Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Heiwerk Grote kerk   (12-02-2020)

Grote Kerk<br>HoornDe heiwerkzaamheden die worden uitgevoerd om de Grote Kerk aan het Kerkplein in Hoorn weer een stabiele fundering te kunnen geven verlopen volgens schema. Buiten worden een kleine twintig ‘heipalen’ de grond in getrild, binnen volgen er ook nog eens dertig.
Vanwege scheurvorming in de Grote Kerk was het noodzakelijk dat de fundering van de toren en de fundering van de voorgevel werden hersteld. Met het oog op de aanstaande verbouwing van de kerk tot hotel en herinrichting van het Kerkplein zijn deze werkzaamheden versneld van start gegaan.

 


HeiwerkFundering
De toren van de Grote Kerk en de fundering zijn eigendom van de gemeente. De houten paalfunderingen van de toren dateren uit circa 1840. Naar aanleiding van scheurvorming tussen de toren en het ‘schip’ van de kerk heeft een adviesbureau in 2013 en 2014 de fundering van de toren onderzocht. Uit dit funderingsonderzoek is gebleken dat een houtbacterie de palen aantast. De conclusie in 2014 was dat er binnen vijftien jaar serieuze schade zou gaan ontstaan door verzakking van de toren. Het advies was om de situatie nauwlettend te monitoren en de fundering binnen een termijn van vijftien jaar te herstellen. De scheurvorming is sinds 2014 voortdurend gemonitord.


HeiwerkVerzakking
In het voorjaar van 2019 is geconstateerd dat de verzakking van de toren versneld doorzet. Met de geplande werkzaamheden ten behoeve van de verbouwing van de Grote Kerk tot hotel en horecagelegenheid in het vooruitzicht was het noodzakelijk het funderingsherstel snel uit te voeren. Binnenkort start de herinrichting van het Kerkplein.

Bron Hoorngids.nl

 

 

Nieuwsarchief