Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Scholen en schoolmeesters in Hoorn van 1396   (06-03-2020)

Arie van ZoonenIn augustus 2018 zijn de eerste twee banden gepresenteerd van het levenswerk van Jannie en Arie van Zoonen. Zij hebben jarenlang naast elkaar in het archief gezeten om zes eeuwen onderwijs in Hoorn te beschrijven.  De twee banden die nu bij de Publicatiestichting Bas Baltus verschijnen, heeft Arie helaas alleen moeten afmaken.
Band III en IV zijn net als Band I en II in een heel kleine oplage sinds 6 maart 2020 beschikbaar.

Het werk is te omvangrijk om daar een publieksversie van te maken; deze twee banden tellen samen ruim 600 pagina’s. Bovendien is het vooral een naslagwerk. Oud Hoorn stelt het zeer op prijs, dat Arie er weer mee ingestemd heeft om het naast de kleine oplage digitaal voor een ieder beschikbaar te stellen via de website van Oud Hoorn en die van het Westfries Archief. Daarvoor hartelijk dank.
Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van het onderwijs Hoorn, komt allerlei dingen tegen.

Zo was men halverwege de 19de eeuw bezig met de oprichting van de stadsbewaarschool. De bestuurders zeiden: Zulk onderwijs immers kan zo nuttig zijn, kan de basis leggen tot wezenlijke beschaving, kan zo veel goeds betekenen voor het komende geslacht, kan zoveel heil in menig huishouden aanbrengen, en de ouders van zorgen ontlasten in de opvoeding en onderwijs van hun kinderen, die al lerende zouden spelen en al spelende zouden leren, al datgene wat tot de kennis van hun eigen en hun maatschappelijke waarde nodig is.
Vandaag de dag nog even geldig!
Arie van Zoonen
Als u iets over de perikelen rond de stadsmuziekmeester wil weten, ga dan gauw kijken. En lees dan meteen over ondermeester Vlaming van de Stadsarmenschool voor jongens, die B&W verschoning verzoekt voor zijn misstappen en fouten die hij heeft begaan bij gelegenheid van de kermis en ten gevolge daarvan zijn verwijdering van school. Er zijn helaas geen kranten te vinden waarin de misstappen en fouten breed worden uitgemeten. Maar wat betreft de kermis, daarover kan Arie ook alles vertellen.
Arie van Zoonen
 
 
Arie van Zoonen heeft in het bijzijn van familie en bekenden de eerste exemplaren in ontvangst genomen. Iedereen is zeer onder de indruk van het omvangrijke boekwerk en vele werk dat er is verzet.  Voor Arie: de hartelijke felicitaties met voltooien van dit geweldige geschiedwerk over het onderwijs in Hoorn. Arie heeft nu tijd voor het schrijven van zijn eigen geschiedenis, die voor een belangrijk deel met onderwijs verweven is. De gehele tekst van band III en IV is te vinden via www.oudhoorn.nl/bibliotheek/digitaal/ laatste pagina.
 
 
Veel plezier bij het lezen.
Rita Lodde-Tolenaar, Publicatiestichting Bas Baltus
 
Zie ook de scholenrubriek op deze site.
 

 

Nieuwsarchief