Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Masterscriptie Vroeger was dat dus allemaal anders   (13-05-2020)

Vroeger was dat dus allemaal andersEnige tijd geleden benaderde Loes Knijn de Vereniging Oud Hoorn en het Westfries Genootschap of zij bij ons een onderzoek kon doen in het kader van haar studie. Ze heeft met diverse mensen in de Vereniging gesproken en heeft vele onderwerpen via de website bestudeerd. In de inleiding van haar scriptie beschrijft ze dit als volgt:

"Volgens Egbert Ottens, oud-voorzitter van Vereniging Oud Hoorn, zijn de tijden veranderd. Johan Christiaan Kerkmeijer (1875-1956), medeoprichter van Vereniging Oud Hoorn, bezat door zijn kennis en positie als tekenleraar de autoriteit om de burgers van Hoorn te wijzen op de monumentale schoonheid van de stad. Hij liep geregeld door de binnenstad om de monumentale panden in de gaten te houden. Wanneer hij tekenen van achterstallig onderhoud zag, dan sprak hij de mensen daar op aan. Maar het Hoorn uit de tijd van Kerkmeijer herken je niet meer terug. De stad breidde uit richting Blokker en Zwaag en het aantal inwoners steeg van 11.492 in 1920 naar 73.004 in 2019.2 Naast de sterke bevolkingsgroei veranderde er in de maatschappij ook veel op het gebied van techniek. Er zijn nieuwe communicatiemiddelen bijgekomen, waardoor mensen sneller en gemakkelijker met elkaarkunnen communiceren. Het verstrekken van informatie gebeurt steeds meer via het internet en sociale media hebben de rol van traditionele media voor een deel overgenomen. Sociale relaties worden hierdoor op een andere manier onderhouden.

* Hebben deze moderne ontwikkelingen ook invloed op historische verenigingen?
* Hebben verenigingen nog steeds dezelfde doelstellingen en hoe geven ze deze vorm?
*
Presenteren ze zich anders naar de buitenwereld?
* Is het karakter van de vereniging
veranderd?
* Kortom, in hoeverre is er sprake van een veranderende historische cultuur binnen
historische verenigingen?         

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag, heb ik twee historische verenigingen binnen de regio West-Friesland onderzocht. Vereniging Oud Hoorn is een stedelijke historische vereniging die is opgericht in 1917. Het Westfries Genootschap is een regionale vereniging die in 1924 is opgericht. Beide verenigingen zetten zich in voor het behoud van de (cultuur-)geschiedenis van de regio West Friesland. Beide verenigingen bestaan (bijna) honderd jaar en hebben dus een lange geschiedenis. En daarnaast zijn beide verenigingen van vergelijkbare grootte.

* Hoe zijn deze verenigingen omgegaan met de veranderende tijdgeest?
* Zijn er veel verschillen tussen de verenigingen? En hoe staan beide
verenigingen er tegenwoordig voor?

In deze scriptie onderzoek ik in hoeverre de geschiedenis van Vereniging Oud Hoorn en het Westfries Genootschap past binnen de opkomst van historische
verenigingen in Nederland en in hoeverre je in deze verenigingen, door de tijd heen, een veranderende historische cultuur waarneemt. Over de term ‘historische cultuur’ volgt later meer. "  

Deze scriptie is opgenomen in onze digitale bibliotheek en treft u hier. 

 

Nieuwsarchief