Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

In Memoriam Arie van Zoonen   (31-07-2023)

Arie van Zoonen

Afgelopen zaterdag overleed op 93-jarige leeftijd Arie van Zoonen. Een enorme persoonlijkheid die van grote waarde is geweest voor de stad Hoorn en onze vereniging. Arie van Zoonen werkte van 1950 tot 1988 bij het Hoornse onderwijs, eerst bij de VGLO/LEAO, waar hij uiteindelijk directeur van de school was, later bij de Rijksscholengemeenschap West-Friesland als leraar geschiedenis en conrector.

LEAO

Voor zijn grote verdiensten voor het Hoornse onderwijs en voor zijn vele bijdragen aan het gemeenschapsleven in Hoorn ontving hij de gouden legpenning van de stad. Van Zoonen was ondermeer voorzitter van de afdeling Hoorn van de PvdA, van de stichting Hoornse Gemeenschap, van de stichting Sporthal Vredehof, van de Onderwijsraad West-Friesland, van het Contactcentrum en regent van het Kerkenarmenfonds.

 

Daarnaast deed hij aan amateurtoneel, speelde bij en was voorzitter van Kunst naar Kracht. Hij was nauw betrokken bij het wel en wee van Schouwburg Het Park, hij publiceerde twee omvangrijke werken over de geschiedenis van Het Park, waaronder ‘Van Koffijhuis tot Theater’. Ook schreef hij ‘Stap op en laat je wegen’, over de geschiedenis van de Hoornse kermis, werkte hij mee aan de serie ‘Ach Lieve Tijd West-Friesland’ en publiceerde hij samen met Leo Hoogeveen het standaardwerk ‘Twee eeuwen stadsbestuurders van Hoorn’. Voor het kwartaalblad van Oud Hoorn schreef hij heel veel artikelen en leverde hij jarenlang de indexpagina met een overzicht van alle in dat jaar verschenen artikelen in ons verenigingsblad. Ook stelde hij een overzicht samen van alle publicaties die sinds 1600 over Hoorn verschenen zijn.

Arie van ZoonenHet werk dat hij samen met zijn vrouw Jannie van Zoonen schreef over de geschiedenis van het Hoornse onderwijs is alleen digitaal verschenen en omvat vier lijvige werken met de titel: 
600 jaar scholen en schoolmeesters in Hoorn 1396-1996.

De presentatie van dit enorme project treft u hier.

 

Het eerste couplet van de ballade voor Arie voor Zoonen, die toenmalig stadsdichter Cornelis Putemmer in 2006 dichtte bij het verschijnen van de boeken die in 1994 en 1996 gepresenteerd zijn:  

Een ode aan Arie van Zoonen

en aan zijn rijke levenspad.

Het is tijd hem te bekronen,

de kronikeur van onze stad.

Hij schreef hoe het hier vroeger zat

en deed dit nauwgezet

van Koffijhuis tot Reuzenrad,

heel Hoorn, van A. tot van Z.

 

Het zal duidelijk zijn, de stad Hoorn verliest een markante inwoner die met name van groot belang is geweest voor het beschrijven van de historie van de stad Hoorn. De vereniging Oud Hoorn is hem zeer dankbaar voor zijn enorme inzet. Dat hij ruste in vrede.

 

 

Nieuwsarchief