Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Schoolproject: Slag op de Zuiderzee afgerond   (12-10-2023)

kinderen

De Werkgroep Jeugdeducatie van de Vereniging Oud Hoorn had op 3, 5, 10, 12 oktober weer een mooi programma met vertellers in de stad. 15 scholen (Dynamis, Wingerd, Stormvogel, Jozefschool Blokker, De Tandem, Mariaschool [zie hun Facebook]  , Wereldwijzer, Montessorischool, Socrates, Praktijkschool [zie hun Facebook], De Bussel en de Rank) met 713 leerlingen worden ontvangen door 9 personen, die de Slag op de Zuiderzee zelf hebben meegemaakt. Zij doen hun verhaal op 7 plekken.

Na de vierde morgen kwamen de vertellers en werkgroep bijeen om hun ervaringen uit te wisselen. De reacties van de kinderen bij de diverse vertellers lieten zien dat ze goed luisterden en het verhaal in zich opnamen. De scholen zijn inmiddels voorzien van een mooie plaat betreffende de Zeeslag en is gevraagd om een verwerking met een creatieve opdracht, een collage, tekening of verhaal naar de werkgroep Jeugdeducatie te versturen. De beste inzending komt vervolgens in het Kwartaalblad en de overige inzendingen komen op de website.

De vertellers kwamen de vier ochtenden om 8.00u. in het Verenigingsgebouw, waar ze zich verkleedden met de kostuums van Conny Butter van kledingverhuurbedrijf "Wat doe ik je aan“https://watdoeikjeaan.nl/

Om 9.00u. stonden we voor de opvang van de fietsen achter de Oosterkerk en op het Oostereiland. Daar kregen de begeleidende leerkrachten/ouders een routekaart die er voor moest zorgen dat de maximaal 16 groepen op elke ochtend de vertellers in de stad zouden ontmoeten. De uiterste tijd waarop de vertellers hun plek verlieten stelden we aanvankelijk op 12 uur, maar dit liep vaak uit.

Vertellers

Hieronder een korte beschrijving:jeugdeducatie

 1. In het Claes Joesthuis, rechts van Oosterkerk als je er voor staat, staan twee volksvrouwen die druk doende zijn om zoveel mogelijk oud ijzer te verzamelen. Dat ijzer wordt omgesmeed tot kogels en kanonnen; munitie dat gebruikt wordt om de Spanjaarden te bevechten. Mochten jullie nog oud ijzer hebben, neem het mee! Hard nodig!

 

 

 

 jeugdeducatie2. Appelhaven: Jan Symonszoon Rol, burgemeester van Hoorn en viceadmiraal van de vloot van de koning van Spanje, o.l.v. van graaf van Bossu. Zij hebben de opdracht gekregen om West-Friesland, Hoorn en omstreken te verdedigen tegen de aanhangers  ( de Geuzen) van de prins van Oranje. 

 

 

 

 

jeugdeducatie

 1. Jan Haringsteeg: Jan Haring, de dappere matroos die “simpelweg” de vlag van het admiraalschip haalde, verwarring zaaide… en zo voor de overwinning zorgde? 

 

 

 

 

 

 

jeugdeducatie

 1. Oostereiland: Jan Floor, Horinees, ervaren schipper, had het strategisch toezicht op de hele Slag tegen de Spaanse Inquisitie. Jan Haring was matroos op zijn schip. 

 

 

  

 

jeugdeducatie

 1. Oostereiland bij kanonnen: twee Geuzen Diederik van Sonoy en Claes. Sonoy, burgemeester van Enkhuizen en bevelhebber van het Noorderkwartier.

 

 

 

 

 

 

jeugdeducatie

 1. Oude Doelenkade: Marije Florisz, molenaarsvrouw, onderdeel van de ondergrondse verzetsgroep tegen de Spaanse overheersing.

 

 

 

 

 

 

 

 

jeugdeducatie

 1. Slapershaven 1: Graaf van Bossu, algeheel bevelhebber, admiraal, streed vòòr de Spanjaarden; strijd verloren, gevangen genomen.

  Slag op de ZuiderzeeMeer informatie over de Slag op de Zuiderzee en de diverse activiteiten treft u op https://slagopdezuiderzee.nl/ In Hoorn wordt op 14 en 15 oktober wederom de Slag op de Zuiderzee herdacht. Vorig jaar werd de slag ook herdacht, maar dit jaar wordt deze groter gevierd.

  Het is dit jaar precies 450 jaar geleden dat voor de Hoornse kust de overwinning plaatsvond op de Spanjaarden en het prille Nederland. Marian Vleerlaag meldt namens de organisatie van dit evenement dat er in dit jubileumjaar extra groot wordt uitgepakt met ’deze onderbelichte, maar historisch zo belangrijke zeeslag’.

  De watergeuzen boekten in oktober 1573 een heroïsche en klinkende overwinning op de Spaanse overheerser. Het noorden van Holland werd daarmee verlost van de bezetter in deze strijd om vrijheid van geloof, macht en handel.

 Eerdere schoolprojecten waren:

 2017: Held of Schurk?

 2018: Verdien ik een standbeeld?

 2019: Wat wil ik vroeger worden?

 2020: Held of Schurk? opgeschort ivm Corona

 2021: Held of Schurk?

 2022: Verdien ik een standbeeld?

 

oudhoorn

Deze projecten worden financieel mogelijk door bijdrages van Vereniging Oud Hoorn en de leefbaarheidssubsidie van bureau Erfgoed van de Gemeente Hoorn.

 

 

 

 

Nieuwsarchief