Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Wandeling Oud Hoorn over de Slag op de Zuiderzee   (16-10-2023)

Uitleg Hans Muntjewerff in Expoost

In het afgelopen jubileum weekend van de viering van de Slag op de Zuiderzee is door de wandelgidsen van Oud-Hoorn de stadwandeling over de Slag op de Zuiderzee op zaterdagmiddag en zondagmorgen uitgevoerd. Bijna 300 belangstellenden kregen tijdens deze historische rondleiding op diverse punten langs de route het verhaal te horen over de aanleiding van de Slag op de Zuiderzee, de gebeurtenissen voor de kust bij Hoorn op 11 en 12 oktober 1573 en wat er gebeurde na deze roemruchte Slag. Het publiek was verbaasd dat in de binnenstad van Hoorn ook op andere plaatsen dan de bekende Bossuhuizen, raakvlakken aanwezig waren met de Slag zelf en met het tijdsbeeld van het zo belangrijke jaar 1573.

Het fries op drie Bossuhuizen herinnert aan de Slag op de Zuiderzee

 

 

 

Foto boven: Uitleg over de Slag op de Zuiderzee in Expoost

Foto rechts: Het fries op drie Bossuhuizen herinnert aan de Slag op de Zuiderze

 
 

 

Nieuwsarchief