Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Junius Beleveniswinkel geopend

juniuswinkel

Hoort, hoort
Wat een drukte, wat een vreugd, heerscht er op de Hoornsche straten. Rijkdom armoe, grijsheid, jeugd, elk is dol en uitgelaten. Weet gij wat bij jong en oud, ’s morgens vroeg en ’s avonds spade, hoofd en zinnen bezighoudt ? Maskerade, maskerade !! Dames en heren,
Van harte welkom bij de opening van Hoorns nieuwste aanwinst ; beleveniswinkel Junius, voor al uw optochten en maskerades, sinds 1511.

junius1Wat doet het mij goed te zien dat zovelen van u gevolg hebben gegeven aan onze uitnodiging om bij deze bijzondere gelegenheid, in gepaste historische kleding te verschijnen. Mijn dank en waardering daarvoor. Maar u zult het met mij eens zijn dat het ook gewoon heerlijk is om af en toe even een andere persoon in een andere tijd te kunnen zijn. Dat is de kracht van de maskerade. Ik heb in ieder geval de mogelijkheid om mij even de vader des vaderlands, Willem van Oranje te mogen wanen met beide handen aangegrepen.

Het gonsde al weken rond in Hoorn en ver daarbuiten. Wat gebeurt daar toch aan de Nieuwstraat ? Wat is in vredesnaam Junius. Heeft feestartikelenwinkel Ooms er een concurrent bij ? Maakt kledingverhuur de Ridderikhof een doorstart of wordt het een uitzendbureau voor latinisten. Is het wel een winkel, het lijkt wel een tentoonstelling ? Wat is het ? Hier, vanavond maak ik aan al uw onzekerheid een einde. Geheel in lijn met de mode van dag, waarin hybride en cross over de toverwoorden zijn lanceert het Westfries Museum een geheel nieuwe trend, een primeur in de detailhandel en een vernieuwend concept in museumland ; cultuurshopping.

Vanaf morgen kan iedereen in Hoorn niet alleen fun shoppen, maar ook cultuur opdoen terwijl je aan het winkelen bent. Geld uitgeven was nog nooit zo geestelijk verrijkend. Shoppen als culturele belevenis.
In een setting die het midden houdt tussen een kledingverhuurbedrijf en een feestartikelenwinkel presenteert het Westfries Museum hier vijf maanden lang het verhaal van de lange en rijke geschiedenis van historische optochten en studentenmaskerades in ons land. Een ware lust voor het oog en een balsem voor de geest.
Gratis en voor niets.

Met beleveniswinkel Junius blijft het Westfries Museum zichtbaar en actief in de stad, gedurende de periode van de sluiting van de gebouwen aan de Roode Steen. De naam Junius is een verwijzing naar en een eerbetoon aan Hadrianus Junius Hornanus, de in Hoorn geboren geneesheer, humanist, geschiedschrijver en dichter, na Desiderius Erasmus de grootste wijsgeer van zijn tijd. Zijn vijfhonderdste geboortedag wordt dit jaar op initiatief van de Vereniging Oud Hoorn op grootse wijze herdacht. Met beleveniswinkel Junius draagt het Westfries Museum daar zijn creatieve steentje aan bij.
En wie kan Hoorns nieuwste aanwinst nu beter openen dan Junius zelf.
Dames en heren het is mij een eer u Hadrianus Junius in hoogsteigen persoon te mogen introduceren, in de maskerade is alles mogelijk.
Heer Junius het bordes is aan u.

junius2

Burgers van Hoorn, Westfriezen. Meer nog dan de phallus Hadriani, de door mijn hooglijk gewaardeerde collega Linnaeus naar mij vernoemde duinstinkzwam, meer nog dan de postume publicatie van mijn belangrijkste geschiedwerk ‘Batavia’ in 1588
is het mij Hadrianus Junius Hornanus, geboren Adriaen de Jonghe een eer en een genoegen om u hier op deze zomerse lenteavond de dato 21 april anno 2011 toe te mogen spreken.
En dat in een en dezelfde straat, waar ik, slechts een vijfhonderd el verderop, op 1 july 1511 het levenslicht zag.

Burgers van Hoorn, Westfriezen.
Het doet mij grote deugd te mogen aanschouwen dat mijn zo geliefde Hoorn zijn beroemdste zonen in ere houdt. Willem Ysbrand Bontekoe prijkt sinds kort op het Houten Hoofd, Jan Pieterszoon Coen kijkt al meer dan een eeuw fier uit over de Roode Steen. En nu valt mij, als man van de geest, de grote eer te beurt het middelpunt te zijn van een heus herdenkingsjaar, met publicaties, een feestprogramma rond mijn geboortedag en een festival Oude Muziek Nu dat in het teken staat van muziek uit mijn tijd. En natuurlijk dit initiatief van het Westfries Museum. Dat er ooit een winkel naar mij zou worden vernoemd, dat mijn naam anders dan op de omslag van een wetenschappelijk geschrift zou prijken, ik had het waarlijk niet kunnen dromen.
Maar gaarne verbind ik mijn naam aan deze bijzondere localiteit. Ik voel grote affiniteit met hetgeen hier wordt gepresenteerd ; de rijke en wonderbaarlijke traditie van historische optochten en studentenmaskeraden in de Nederlanden.
Tenslotte was ik het, die als officiële geschiedschrijver, het gewest Holland met mijn geschrift Batavia een historische identiteit gaf, met bronnen aantoonde dat er één lijn loopt van het roemruchte Koninkrijk der Batavieren dat Romeinse keizers wist te weerstaan tot de glorieuze Staten van Holland die zich door de koning van Spanje niet de les laat lezen. Ik gaf Holland een verleden om trots op te zijn en om moed uit te putten. Iets waar dit land dezer dagen weer zo naarstig naar op zoek is.
Wat mijne burgers van Hoorn, Westfriezen, zijn optochten en maskerades anders dan historische identiteit in drie dimensies. De verbeelding van onze gezamenlijke geschiedenis, onze wortels, van een glorieus verleden dat ons samenbind. Een collectieve uiting van ons collectief geheugen.

Daarom. Ter lering ende vermaak. Komt en aanschouwt hetgeen Junius, voor al uw optochten en maskerades u te bieden heeft. Laaft u zich aan de snuisterijen en laat uwe florijnen rollen. Spiegelt u aan uwe voorvaderen en bedenkt dat hij die zijn verleden niet kent, het heden onvoldoende kan duiden en wie het heden niet kan duiden de aansluiting op de toekomst mist.
Dank u

junius3

Heer Junius, dank voor uw fraaie en warme woorden. Ik heb hier de sleutel van de localiteit, zoals u het zo mooi verwoorde. Voordat ik die aan u overhandig en u vraag de openingshandeling te verrichten wil ik graag alle bruikleengevers hartelijk danken voor hun medewerking, Afrika slate and tiles voor hun sponsoring in natura en alle collega’s en Hans Schenk die dit voormalige bankkantoor en uitzendbureau in korte tijd hebben omgetoverd tot een beleveniswinkel. Eén collega wil ik even in het bijzonder bedanken en dat is Eugène Bakker, die veel van de voorbereiding van de expositie op zich heeft genomen en als professioneel vertolker van levende geschiedenis een heel eigen band met het onderwerp heeft.
Ik nodig u allen uit aanstonds een kijkje in de museumwinkel te komen nemen. Maar niet nadat ik Hadrianus Junius heb gevraagd het slot van zijn beleveniswinkel te openen.

Ad Geerdink, directeur Westfries Museum

De foto's zijn van Bert van den Hoogen

Nieuwsarchief