Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Cursus geschiedenis   (31-08-2016)

Ouwwater NieuwstraatIedere twee jaar organiseert Oud Hoorn een cursus bouwkunst, waarin met name de bouwkunst van panden in Hoorn belicht wordt. Vaak is deze cursus een mooie opstap naar de gidsen.

Over de geschiedenis van  Hoorn valt veel meer te vertellen. Natuurlijk zijn er boeken en lezingen maar wellicht is er belangstelling voor een cursus over de historie van de stad, geplaatst in een bredere context. Voorlopige denken we aan vier of vijf bijeenkomsten in het andere jaar dan wanneer de bouwkunstcursus wordt gegeven.

De vraag is: zijn er belangstellenden, die zouden willen deelnemen en wat zijn wensen en verwachtingen?

Maar ook zijn we op zoek naar historici, die een dergelijke cursus zouden willen verzorgen.

Reacties graag naar info@oudhoorn.nl o.v.v. cursus geschiedenis

Ouwater Nieuwstraat

Nieuwsarchief