Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Toekomstige hoogbouw aan Maelsonstraat in 3D-beelden   (11-10-2016)

oudhoornVoor de Maelsonstraat is een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ontwikkeld waar hoogbouw tot 55 meter hoogte is toegestaan. In eerste instantie heeft de Vereniging Oud Hoorn een zienswijze ingediend. In deze zienswijze werd niet de hoogbouw afgekeurd maar gevraagd om een hoogbouweffectrapportage. Zie brief. Een dergelijke rapportage geeft inzicht naar de invloed van hoogbouw op een groter gebied. Aan de hand van een dergelijke rapportage kunnen de stedenbouwkundige plannen worden fijn geslepen. Dat is jammer genoeg niet gebeurd. De Vereniging Oud Hoorn heeft zelf een hoogbouweffectrapportage gemaakt waarbij de nadruk ligt op de hoogbouw en het binnenstadsilhouet.  Deze rapportage is gemaakt op basis van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. In het beeldkwaliteitsplan is sprake van een slanke toren. Dat houdt volgens deze studie in dat bij een hoogte van 55 meter er niet meer dan twee woningen per verdieping mogelijk zijn om de toren voldoende slank te houden. Dit uitgangspunt is gebruikt in het 3D model dat ten grondslag lag onder de gemaakte impressies. Op de beelden die gemaakt zijn vanaf de Westerdijk, het Hoornse Hop en het Markermeer is te zien dat de toren van grote invloed is op het silhouet van de binnenstad. Deze hoogbouweffectrapportage is dan ook een pleitnota richting ontwerper, ontwikkelaar en de Erfgoed en Welstandscommissie de toren rank, slank en verticaal geleed te houden en vooral ook te beoordelen vanaf deze gevoelige locaties zoals ze ook in deze notitie zijn weer gegeven.

Klik op onderstaande foto's voor een groter exemplaar

Hoogbouw effectrapportage

Hoogbouw effectrapportage Hoogbouw effectrapportage Hoogbouw effectrapportage

Bij meer dan 2 woningen per verdieping gaat deze toren de slanke en kleine torens van onze binnenstad geheel overheersen.  

Verticale geleding in zowel massa als materiaal is ook bij twee woningen per verdieping noodzakelijk. Dit laatste op zo een wijze dat dit ook op grote afstand afleesbaar is. We kunnen ons stadsilhouet met  een mooie toren verrijken als het vanuit de basis goed wordt aangepakt.

Nieuwsarchief