Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Ledenvergadering, Monumentenprijs en haalbaarheid andere huisvesting   (16-10-2016)

oudhoornHieronder treft u een impressie van de ledenvergadering aan op basis van de door de voorzitter, Jaap van de Hout uitgesproken tekst. Waar mogelijk is de tekst verrijkt met foto's en de gehouden presentaties. Het formele verslag van de vergadering wordt gepubliceerd in het Kwartaalblad en wordt vastgesteld op de voorjaarsledenvergadering in 2017.

Welkom, algemene mededelingen
Goede morgen en welkom leden en aanwezige ereleden op deze laatste ledenvergadering voor dat we ons feestjaar ingaan. We hebben afzeggingen voor deze vergadering ontvangen van Rob Piet, Egbert Ottens, Gerard van der Meer, Piet de Munnik, Herman Kaptein, Stans Myers en Jan Dekker. Ons bereikte ook het trieste bericht dat Lex Bijhouwer, vrijwilliger plotseling is overleden.

Verslag voorjaarsledenvergadering
Het verslag van de vorige, voorjaarsledenvergadering werd onder dankzegging aan Rita Lodde vastgesteld. 

Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur
De voorbereidingen voor het feestjaar 100 worden steeds concreter. Voor het einde van dit jaar moet het programma zijn afgerond. Dat houdt niet in dat er geen kleine wijzigingen mogelijk zijn. We zijn zo goed als rond met een comité van aanbeveling en de sponsering begint steeds meer invulling te krijgen. In de persoon van Jacques Dekker hebben we een persoon gevonden die voor ons deze sponsering in hoofdlijnen handen en voeten geeft. We hebben u het afgelopen jaar op de hoogte gehouden via onze digitale nieuwsbrief hierdoor neemt het aantal actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur op de ledenvergadering af.

Breed 12
Breed 12 Hoorn (september 2014)Zoals ik u al op de vorige ledenvergadering heb verteld zijn we druk bezig met Breed 12. Debutade is verhuisd naar de begane grond en is zeer tevreden over de stap naar deze plek. Ik wil u aan de hand van een aantal beelden meenemen hoe we de verbouwing van de bovenverdieping gaan aanpakken. De procedure loopt, de erfgoed en welstandscommissie is akkoord met het plan. Een parkeervergunning voor de bewoner is aangevraagd en toegezegd en we zijn bezig met de selectie van een aannemer. Hiervoor zijn Wim Oussoren en Arnold Groot druk bezig met het samen stellen van een programma van eisen. We gaan voor een duurzame aanpak, dat betekent een goed isolatie-pakket in zowel de wanden als het dak evenals voorzetramen om ook daar een goede isolatiewaarde te krijgen. We hebben een onderzoek laten verrichten naar de aanwezigheid van asbest. De kap is beschoten met asbest en er is hier over een rapport opgesteld. Dat betekent dat de pannen er af moeten en maanmannetjes het dak op moeten om het asbest dakbeschot te verwijderen. De begane grond blijft zoals hij is, er is alleen, zoals ik u op de vorige vergadering al vertelde een keukentje geplaatst door ons als cadeau voor het 150 jarig bestaan van Debutade.

De huidige trap blijft zitten, we gaan hem alleen opknappen en een mooi nieuw kleurtje geven en van nieuwe leuningen voorzien. Het trapgat wordt verkleind waardoor er meer ruimte aan de voorzijde ontstaat voor een eethoek of een zitje. Alle leidingen komen in de huidige situatie naast de trap naar boven hier maken we gebruik van door de badkamer en de keuken in het voorste deel te plaatsen. Een badkamer op de zolder genoot niet onze voorkeur omdat er dan allerlei grote dakkapellen aan het dak moesten worden toegevoegd. De kap is nog vrij ongeschonden in zijn constructie en dat willen we ook in hoofdzaak zo houden. Een grote woonkamer vult de rest van de eerste verdieping. Achter de badkamer komt een trap naar boven. Deze komt uit op een loopbrug. De vide die tussen beide verdiepingen zit zorgt ervoor dat er ook in het midden van dit lange pand daglicht het huis binnen komt. Dat scheelt veel kunstlicht in de woning die anders door zijn lengte in het midden vrij donker zou blijven. De loopbrug maken we van een glasplaat om zoveel mogelijk licht in de woning te krijgen. Op verzoek van de afdeling erfgoed blijft de balk in de vide zitten. Omdat de balk de trap in de weg zat is er gekozen voor een bijzondere trap, de 1M2 trap. Deze stalen trap is bijzonder vormgegeven en neemt weinig ruimte in beslag. De afdeling erfgoed is erg enthousiast over deze trap in combinatie met de glazen vloer omdat hierdoor eigentijds en monumentaal elkaar mooi aanvullen. Boven aan de achterzijde zit een groot bordes, door de aanwezigheid van een aantal dakramen van af de vloer is hier een mogelijkheid om binnen toch buiten te kunnen zitten. Voor en achter is er een slaapkamer aanwezig. Daarnaast ook een ruimte voor CV, wasmachine en droger. Vanuit de vergadering werden er geen aanvullende vragen of opmerkingen naar voren gebracht.

Klik hier voor de getoonde tekeningen

Toelichting op een mogelijk nieuwe huisvesting van de vereniging

roode steen 14Het staat er cryptisch en zegt nog weinig, U mag van mij aannemen dat we als bestuur met een dilemma zaten. We zitten in een mooi historisch pand. Maar toch wringt deze plek in de bruikbaarheid van de ruimte en de zichtbaarheid als vereniging op deze locatie. We zitten verdeeld over beide pakhuizen, dit leidt tot een lastig bruikbare eenheid. Ik ga niet alle minpunten benoemen daar is tekort tijd voor. Het project Hoorn, Huizen, Straten, Mensen waar we mee gestart zijn vraagt extra archiefruimte en het liefst een plek op de begane grond voor de bezoekers van dit project, ruimte die we nu niet hebben.

Op het moment dat we hoorden dat Roode Steen 14 te koop stond hebben we gezegd dit is een kans om een aantal van onze huisvestingsproblemen en zichtbaarheid van de vereniging op te kunnen lossen. Het is een kans die maar een enkele keer voor komt. We hebben ons afgevraagd of we mochten dromen, het antwoord was ja droom maar, maar doe geen onverhoedse stappen.

Om te kunnen dromen hebben we een dreamteam opgericht die deze studie trekt. Een belangrijk onderdeel van onze discussies gaat niet over het aantal vierkante meters en ruimtes die we nodig hebben maar vooral wat het betekent voor de vereniging en wat het betekent voor de organisatie en cultuur van de vereniging.

Op de Roode Steen zitten we bijna naast het museum aan de woonkamer van de stad. Zichtbaarder kan je als vereniging niet zitten. We kunnen op deze locatie op dezelfde voet doorgaan als we nu doen, open op de dinsdag, donderdag en de zaterdag. We zijn er dan qua huisvesting en zichtbaarheid fors op vooruit gegaan. Het nieuwe pand biedt echter ook andere kansen, juist deze kansen hebben betrekking op de cultuur van de vereniging.

Graag willen wij als bestuur met een brede groep leden in discussie om invulling te geven aan de vragen die deze nieuwe locatie oproept. U hoort ook dat het bij ons nog geen gelopen race is deze verhuizing, het biedt ons vele kansen zoals een eigen ruimte voor lezingen, een mooi vertrekpunt voor onze wandelingen een goede expositieruimte en veel zichtbaarder dan nu. Een plek in de stad om veel meer bewoners van de stad aan ons en onze doelstellingen te kunnen binden. Maar de grote vraag is hoe geef je dat vorm, doorgaan als nu of nieuwe wegen zoeken. Een zoektocht die het bestuur graag met zijn leden en vrijwilligers aangaat.

De huidige stand van zaken is dat we nu bezig zijn met een haalbaarheidsonderzoek, hiervoor hebben we subsidie van de provincie gekregen. Dus als het niet door mocht gaan blijven de kosten voor de vereniging beperkt. TPAHG architecten doet voor ons een studie naar de verbouwing en kosten en neemt u zo dadelijk mee naar de kansen van het gebouw. Boekweit Olie doet voor ons de onderhandelingen met de eigenaar, tenslotte bepaalt dit aankoopbedrag of het mogelijk wordt of niet. Een belangrijk deel van de kosten willen we dekken door de aanwezigheid van een aantal appartementen in het gebouw. Hierover door de architecten meer.

1. De financiën moeten duidelijk op een rij gezet worden. Dat kunnen willen we als dreamteam niet alleen doen. Hiervoor nodigen we  leden uit om deel te nemen in een financiële groep die als onderdeel van het dreamteam helpt de financiële haalbaarheid duidelijker in kaart te brengen.

Voor de financiering zijn we bezig samen met het architectenbureau de subsidiemogelijkheden op een rij te zetten, gesprekken te voeren met het Restauratiefonds en de Rabobank. Daarnaast kijkt de gemeente mee over onze schouder. We hebben overleg met de gemeente over borgstelling en de verkoop van Onder de Boompjes 22. Boekweit Olie onderhandeld over de aankoopprijs en onderzoekt de marktwaarde van ons huidige pand.

2. Organisatie en cultuurverandering. Waar we ook met u over willen praten is wat deze nieuwe plek zou kunnen betekenen voor de vereniging. Er zijn verschillende denkrichtingen, bijvoorbeeld dat de grotere winkel annex expositieruimte een rol kan spelen in het lokaal gastheerschap van de gemeente. Zouden we vaker open kunnen zijn dan in de huidige situatie? Samenwerking met vergelijkbare verenigingen? Zo zijn er een aantal nieuwe wegen die we zouden kunnen betreden.

U kunt u voor beide groepen, die nadenken over de financiële mogelijkheden en de toekomst met andere mogelijkheden opgeven bij één van de leden van het dreamteam. Dit zijn Rita Lodde, Henk Halsema, Wim Oussoren, Peter Tack en bij mij.

In deze vergadering wordt u alleen bijgepraat over een mogelijke nieuwe huisvesting van de vereniging. Besluiten worden nu nog niet genomen. Pas wanneer de lichten op groen komen te staan en de betaalbaarheid is aangetoond gaan we pas weer naar u toe om besluiten te nemen in een extra ledenvergadering die op dinsdag 22 november a.s. om 20 uur in Huis Verloren zal plaatsvinden. Het kan ook zo zijn dat we deze vergadering afzeggen vanwege de financiële haalbaarheid. Op zaterdag 12 november kunt u de plannen bekijken en bespreken met bestuursleden. U bent welkom tussen 10-14 uur in het Pakhuis.

Ik geef nu graag het woord aan Arné Peeters die u mee neemt naar de mogelijkheden van Roode Steen 14.

Klik hier voor de presentatie door Arné Peeters mbt de verbouwingsmogelijkheden van Roode Steen 14.

 

De koninklijke onderscheiding
koninklijkeerepenningBeste leden ik weet dat het onderwerp koninklijke vereniging Oud Hoorn een paar jaar geleden aan de orde is gekomen. Toen is het afgewezen omdat er niet met zekerheid kon worden gesteld of het ons geld kost. Dat laatste is niet het geval. Het begrip koninklijke is echter afgeschaft in dit soort situaties en is vervangen door verenigingen te onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Zoals U niet is ontgaan bestaan we volgend jaar 100 jaar. Hiervoor hebben ook een comité van aanbeveling in het leven geroepen. Als één van de leden van dit comité heeft dhr. Remkes de commissaris van de koning toegezegd zijn naam te lenen aan dit comité. Het geeft dit comité de status die het nodig is bij het verwerven van subsidies en fondsen voor ons jubeljaar. Dat betekent dat we de commissaris ook op ons feest hebben uitgenodigd. Het is voor de commissaris mooi als hij ons, tijdens ons feest, wat kan aanbieden en niet met lege handen komt. Eén van de weinige cadeautjes die de commissaris te bieden heeft, is de onderscheiding met de Koninklijke Erepenning. Deze loopt via de commissaris van de koning. Dhr. Remkes kan ons feest dan ook een extra gouden randje geven door zijn aanwezigheid en door ons dit cadeautje aan te bieden. Vandaar dat we dit vandaag op de agenda hebben staan.

De ledenvergadering stemde in met de aanvraag voor het ontvangen van de koninklijke erepenning. 

Monumentenprijs 2016
monumentenprijsHet is toeval dat in het afgelopen kwartaalblad mijn stukje over baksteen ging. Maar het deed mij zeer veel genoegen toen ik weer een prachtige gedetailleerde bakstenen gevel tevoorschijn zag komen na het verwijderen van een dikke laag witte latex. We hebben het hier over het pand van de firma Botman aan de Gedempte Turfhaven 13. Dit zijn veranderingen die zo in onze rubriek Toen & Nu passen. Daarbij kwamen zoveel mankementen aan gevel en constructie tevoorschijn dat er met recht gesproken mag worden van een restauratie. Het pand uit 1901, naar een ontwerp van architect Van Reijendam, is zowel van binnen als van buiten weer een plaatje om te zien.De verbouwing is nog niet helemaal gereed maar deze metamorfose is zodanig zichtbaar dat we toch graag onze monumentenprijs van dit jaar aan dit pand toekennen. Het doet mij dan ook veel plezier om onze monumentenprijs van het jaar 2016 te overhandigen aan Conny en Frans Botman. Zij hebben zelf een prachtige presentatie over hun pand gemaakt. Voor dat we overgaan tot het uitreiken van de prijs geef ik graag hun de ruimte om deze positieve verandering voor het voetlicht te brengen.

Klik hier voor de gehouden presentatie.

Beste Conny en Frans ontzettend bedankt voor deze mooie presentatie. Ik overhandig jullie nu het belangrijkste onderdeel van de prijs het bordje voor aan de gevel. Daarnaast hebben we als een klein cadeautje voor jullie een leuk boekje over J. van Reijendam, de oorspronkelijke architect van jullie pand. Dit boekje is incidenteel nog te koop in onze winkel. Klik hier voor meer info.

Na afloop van de vergadering werd het pand door een groep geinteresseerden bezocht en gaf Frans Botman een toelichting op de restauratie.


Een overzicht van de eerder uitgereikte onderscheidingen en Monumentenprijzen vind u hier

Rondvraag
Het was een enerverende ledenvergadering met de discussie over het pand Roode Steen 14.
In de rondvraag en gedurende de vergadering kwamen er vanuit de zaal diverse reacties:

- Om de beoogde 2017 leden in 2017 te behalen werd het partnerlidmaatschap naar voren gebracht. Deze vorm van lid zijn/worden heet bij ons gezinslid en kost € 12,- per jaar, zonder kwartaalblad en publiceren we binnenkort hier

- Er melden zich enkele mensen voor de commissies die het bestuur en de ledenvergadering zullen adviseren mbt de financiële en organisatorische haalbaarheid van de mogelijk nieuwe huisvesting. 

- Er werd een vraag gesteld mbt de noodzaak om over een eigen lezingenruimte te beschikken. Is er in Hoorn niet een overschot aan dit soort ruimtes?

- Geadviseerd werd om mbt de plannen het overleg met de Stichiting Stadsherstel aan te gaan. Dit overleg bleek al in gang gezet te zijn. 

Pauze

Lezing door Maaike Deckers directeur van de bibliotheek
Wij hebben in ons bestuur de groep verbreed die zich bezig houdt met erfgoed en educatie. Dat is een onderwerp dat we als vereniging niet alleen kunnen en waar ook andere spelers naast ons werkzaam zijn. Wij zoeken hierin de verbreding, de bibliotheek is één van onze partners. Een partner met en eigen aanpak en visie op educatie op basis van hun nieuwe strategische koers. Ik geef graag het woord aan Maaike Deckers directeur van onze prachtige die u zal meenemen in het onderwerp educatie en erfgoed.

Als u hier klikt treft u de presentatie.

Werkplaats Gouden EeuwIn de presentatie werd door Maaike Deckers vooral aandacht gegeven aan het brede perspectief van de Bibliotheek. Om in te zoomen op het Erfgoed gaf zij het woord aan Eugene Bakker, educator van het Westfries Museum. Naast het verzorgen van educatieve rondleidingen in het Westfries Museum is hij bezig om een "club" op te richten, waarin kinderen actief bezig kunnen zijn met erfgoed. Voor deze club "Scheepskinderen van Bontekoe" heeft hij de beschikking over een zolderverdieping van de Boterhal.


Maaike en Eugene  werden bedankt voor hun inspirerende lezing. De jeugd heeft de toekomst, laten we er samen voor zorgen dat ze met net zulke warme gevoelens naar ons prachtige erfgoed leren kijken als wij dat doen.

 

Nieuwsarchief