Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Het Jubileumjaar: Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed   (28-11-2016)

oudhoornHet is niemand ontgaan, volgend jaar bestaan we als vereniging 100 jaar. We hebben een uitgebreid programma met allerlei activiteiten gedurende het gehele jaar. Dit stukje licht een stukje van de sluier op en geeft een blik in het programma van volgend jaar. Het is zoveel mogelijk in tijdvolgorde gezet.


De start van de activiteiten is de nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers. We hopen dan een plaquette van Kerkmeijer te kunnen onthullen in ons gebouw. Daarnaast proosten we met een eigen drankje, een MOnuMENTJE, dat ook in de verkoop komt. Nu zeker is dat de verhuizing naar de Roode Steen niet doorgaat, wordt het plaatsen van een hardstenen gevelsteen aan de buitenzijde van Onder de Boompjes 22 weer opgepakt. Op de gevelsteen komt de tekst: Een vastberaden blik op schoonheid. Johan Christiaan Kerkmeijer. Met verder een portret van Kerkmeijer met hoed en een QR-code zodat belangstellenden meer over hem en de vereniging op het wereldwijde web kunnen vinden.

Een film over Hoorn in de twintigste eeuw door leerlingen van het ROC, vak multimedia en/of pr en marketing: Hoe een stad in een eeuw verandert. Ook vanuit de gedachte hoe je de aandacht voor de historische schoonheid van de stad kunt stimuleren. De film wordt door de leerlingen op de jaarvergadering van de vereniging getoond.

Op 17 juni vindt er in de Oosterkerk een symposiumplaats voor historische verenigingen uit 'Holland en West-Friesland'. Het thema is successen. Een aantal verenigingen geeft een korte presentatie over hun grootste succes van de afgelopen jaren. Wat kunnen we van elkaar leren? In het programma wordt voldoende ruimte gelaten voor onderlinge contacten. Het verzoek aan de verenigingen is om een lid van hun gemeentebestuur mee te nemen. Korte presentaties van 10 minuten, gevolgd dooreen plenaire discussie. Na de lunch kan uit een aantal excursies worden gekozen, gevolgd door een nazit voor het verstevigen van de banden.

Op 24 juni vindt de dagexcursie voor onze ledenplaats. Het is een leuk programma waarvoor niet veel gereisd hoeft te worden. We vertrekken met de bus richting Alkmaar waar we op de boot stappen. Via het Alkmaardermeer, de Stierop, komen we op de Zaan het doel van de excursie. Gidsen van onze Zaanse zusterorganisatie vertellen u van alles over dit oudste industriegebied van Europa. In Zaandijk bewonderen we onder leiding van de gidsen delen van Oud Zaandijk. Daarna varen we door naar Zaandam met als eindbestemming de voormalige Chocoladefabriek van Verkade. De bus brengt ons weer naar Hoorn. Onderweg is er koffie met gebak, een uitgebreide lunch en het wordt afgesloten met een hapje. Dit allemaal voor de jubileumprijs van € 25,– p.p. Er kunnen maximaal 110 deelnemers mee.


Onze wandelingen staan in het teken van ons jubileum. Hierbij bijzondere aandacht voor het Hoorn van het begin van de twintigste eeuw. De laatste wandeling, met speciale attentie voor de deelnemers. Door onze gidsengroep wordt hard gewerkt aan een boeiend en speciaal programma.

Het kwartaalblad zal in 2017 per uitgave aandacht besteden aan een kwarteeuw van de geschiedenis van onze Vereniging Oud Hoorn in relatie tot de stad, te beginnen in 1917. Het worden in de vier kwartaalbladen 4-8 pagina's stadsgeschiedenis. Mogelijk verschijnt nog een boekje in een oplage van 500, dat ook digitaal verkrijgbaar zal zijn: Hoe Hoorn veranderde; een boekje met foto's van toen en nu, vergelijkbaar met de achterpagina’s van ons kwartaalblad. 50 tot 100 leukste, mooie en veranderde plekken in de stad. We willen zichtbaar maken in de stad dat we honderd jaar bestaan, o.a. door op een aantal markante plaatsen in de stad een bord te plaatsen met een historische foto en een korte toelichting. Dit wordt aangevuld met foto's en expositiemateriaal in de etalages van winkels en leegstaande panden en Pakhuis, Stadhuis, Westfries Gasthuis bijvoorbeeld over de gezondheidszorg in de twintigste eeuw met een link naar het jubileumboek.

Regelmatig een artikel in het Dagblad en het Weekblad voor West-Friesland. Tevens wordt samenwerking gezocht met de lokale en regionale TV zenders gedurende  alle festiviteiten.

19 november ipv 17 november
De jubileumavond is verplaatst naar 19 november en wordt als Theatervoorstelling in de middag uitgevoerd in de Parkschouwburg. Het wordt een afwisselend en muzikaal programma voor onze leden en andere geinteresseerden. Een geweldige theaterproductie die de geschiedenis van de stad in de twintigste eeuw belicht. Ook het boek 'Hoorn in de twintigste eeuw' wordt deze avond gepresenteerd. Het boek over de twintigste eeuw is één van de grootste projecten die door de vereniging voor het jubeljaar wordt getrokken. Dit boek wordt geheel door vrijwilligers geschreven en behandelt de periode van 1900 tot heden. Een belangrijke periode in de ontwikkeling van onze stad die nog niet eerder integraal beschreven is. Hieraan gekoppeld is een tentoonstelling over Hoorn in de twintigste eeuw in het Museum van de Twintigste Eeuw en een foto-expositie in de foyer van het Park. In dezelfde periode proberen we historische films over Hoorn te draaien in Cinema Oostereiland of als onderdeel van de expositie in het Museum van de Twintigste Eeuw.

Gedurende het jaar is er veel aandacht voor educatie met verschillende programma's voor verschillende leeftijdsgroepen:
• Opdracht aan hoogste klassen voortgezet onderwijs, met daaraan verbonden een prijs voor het beste idee. Voor de beste klas een kaartje voor een optreden van een bekend artiest in de Schouwburg of een film in Cinema Oostereiland. Presentatie op de ledenvergadering.
• Een stadswandeling voor alle zevende en achtstegroepen van het basisonderwijs onder leiding van onze gidsen. Een in samenwerking met het onderwijs opgesteld programma. Na aflooplimonade en iets erbij op de Roode Steen.
• Teken of schilder hoe het 100 jaar geleden was. Bijv. Weeshuistuin. Begeleiding: leden kunstenaarsvereniging.
• Een reizende tentoonstelling langs de basisscholen in samenwerking met Hans Stuijfbergen van het Museum van de Twintigste Eeuw. De leskisten hebben een relatie met de stadswandelingen voor de basisscholen.
• Een inburgeringstoets voor Hoornaars om Horinees te kunnen worden. Wie spreekt er nog Hoorns, een onderzoek naar ons eigen lokale dialect. U ziet het wordt een druk jaar, 2017, een jaar volactiviteiten. Een jaar dat Hoorn kennis maakt meteen jonge en actieve honderdjarige.

 

Jaap van der Hout

 

Nieuwsarchief