Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter Jaap van der Hout   (06-01-2017)

oudhoornHieronder treft u de Nieuwjaarstoespraak aan van Jaap van der Hout welke gehouden werd op de Nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Oud Hoorn. Deze bijeenkomst is gericht op de vele vrijwilligers die werkzaam zijn voor de Vereniging. In de speech is er aandacht voor het Jubileum van de Vereniging die dit jaar 100 jaar bestaat. Ter gelegenheid hiervan is de tentoonstellingsruimte voorzien van een glaskunstwerk met het portret van Johan Christiaan Kerkmeijer gemaakt door Johan Christiaan Heydenrijk. Met de onthulling door de twee ereleden Femke Uiterwijk en Albert de Graaf is de tentoonstellingsruimte omgedoopt in de Kerkmeijerzaal. Kerkmeijer was een van de oprichters van de Vereniging. In de tentoonstellingsruimte is op dit moment werk van Kerkmeijer te bewonderen.  Zoals gebruikelijk treft u in deze speech ook een verwijzing naar de bezoekersaantallen van onze website en Facebook.

Jaap van der Hout

Speech van Jaap van der Hout:

Alle vrijwilligers en genodigden een zeer voorspoedig, gezond en gelukkig Nieuwjaar toegewenst. Ik hoop dat jullie dromen of goede voornemens dit jaar werkelijkheid mogen worden.

Welkom, dit jaar wordt een bijzonder jaar voor onze vereniging. 100 jaar vereniging Oud Hoorn een bijzonder moment in de rijke geschiedenis van onze vereniging. 
J.C. Kerkmeijer was de eerste die het Hoorns erfgoed 100 jaar geleden weer op de kaart zette en zijn bezorgdheid over de staat waarin het erfgoed verkeerde uitte in een krantenartikel en deelde het met de Hoornse bevolking. Kerkmeijer had de tijdgeest mee. Er was meer aandacht voor de architectuur en de kwaliteit van onze gebouwde omgeving. Ook veel schoonheidscommissies zijn bijvoorbeeld in deze periode door bezorgde burgers opgericht om de kwaliteit van onze gebouwde omgeving beter te borgen.

Deze gedeelde bezorgdheid over de kwaliteit van onze directe leefomgeving en daarbij de teloorgang van ons erfgoed heeft toen dus geleid tot de oprichting van onze vereniging. We mogen dankbaar zijn dat 100 jaar geleden dit initïatief is genomen. De Hoornse gemeenschap plukt daar nog steeds de vruchten van met een prachtige historische binnenstad. Om hem te gedenken zullen we straks onze expositieruimte omdopen tot Kerkmeijerzaal. We beginnen onze bijeenkomst met deze eerste officiële daad binnen dit jubileumjaar.

Vrijwilligers
Maar voor dat we zover zijn wil ik stil staan bij waar het eigenlijk om draait, we kunnen trots zijn op onze stad en ons erfgoed maar dit resultaat is alleen maar bereikt door alle vrijwilligers die gedurende 100 jaar hun schouders er onder hebben gezet. Ik ben dan ook trots op het feit dat wij ook nu een grote groep bevlogen en hardwerkende vrijwilligers hebben die zich inzetten voor onze vereniging en onze stad. Zonder jullie en diegene die jullie voorgingen zouden we nooit de 100 jaar hebben kunnen volmaken. Dit eerste feestje is dan ook eigenlijk het meest belangrijke feestje. Het is het feestje waarbij wij de basis van de vereniging graag even op de voorgrond zetten en jullie eren. De toost straks op het nieuwe jaar is dan ook vooral een toost op onze vrijwilligers. Ik zal zeker lang niet alle taken benoemen en iedereen persoonlijk kunnen bedanken, maar pak er een paar hoogtepunten uit om jullie allemaal in het zonnetje te zetten. Ik noem daarom geen namen omdat ik jullie allemaal in het zonnetje wil zetten en de valkuil wil vermijden dat je anders altijd wel iemand net niet genoemd hebt.

Als eerste wil ik onze nieuwe vrijwilligers welkom heten. We zijn blij met jullie komst.
( Redactie: Voor zover zichtbaar in de leden -administratie zijn dit: Arend Stapel Kascommissie, Nelleke Huisman herintredend Vertegenwoordiging, John Buis Bezorger, Francis van Bekkem Bezorger,  Anja Morit  Beheer en Gidsen, Pieter Seggelink Gidsen, Fred Dekkers Gidsen, Linda Krijnzen-Koekoek Kandidaat-Bestuurslid, Jan Haring Kandidaat-Bestuurslid, Marchel de Bruijn Beheer, Hans Rijswijk Redactie Kwartaablad en Jaap Peenstra Bezorger.)

Laten we over alle werkzaamheden van de vrijwilligers beginnen met het boek dat in de maak is. Het boek dat de laatste 100 jaar van de geschiedenis van Hoorn gaat beschrijven. Dit wordt geschreven door een grote groep leden en vrijwilligers van de vereniging een voorbeeld van samenwerking en inzet met een prachtig eindresultaat.

facebookOnze website en Facebook pagina zie ik steeds groeien, een groei in artikelen en wetenswaardigheden over ons erfgoed en geschiedenis. Het aantal mensen dat onze website weet te vinden is weer stevig toegenomen de laatste maanden bijna 4000 hits per dag. Het aantal vrienden en “likes” op Facebook neemt steeds toe. De statistiek van de website treft u hier aan. Een analyse van de facebookpagina treft u hier. Hiervoor zijn allerlei verschillende vrijwilligers actief. Schrijvers, fotografen, onderzoekers en de technici die er voor zorgen dat dit ook allemaal veilig met de wereld gedeeld kan worden.

Onze gidsen zijn vaak het gezicht van de vereniging. Grote groepen worden op onze wandelingen de mooiste en meest bijzondere plekken van de stad getoond, gelardeerd met mooie verhalen over het onderwerp van de wandeling.

Kerstwandeling2016 werd afgesloten met een bijzondere en druk bezochte Kerstwandeling. Een wandeling op een ander moment dan onze zomerwandelingen en in samenwerking met onder ander Herberg Hoorn waardoor de wandeling werd verrijkt met twee leuke voorstellingen. Een prachtig idee en initiatief waar er hopelijk meer van volgen. Mijn dank gaat dan ook uit naar de initiatiefneemster die ook voor de sponsering van de inwendige mens heeft gezorgd. We hebben meer van dit soort initiatieven nodig vanuit onze vrijwilligers en leden.


Zijn de gidsen het gezicht van de vereniging, het kwartaalblad is onze ambassadeur. Het kwartaalblad is onze belangrijkste schakel met onze leden en wordt ver buiten de vereniging gelezen en gewaardeerd. Een grote groep houdt zich bezig met dit paradepaardje van de vereniging, het zijn veel stille krachten die dit mogelijk maken. Het gaat niet alleen om de groep schrijvers en redacteuren maar ook de mensen die er voorzorgen dat het 4 keer per jaar bij onze leden en andere belangstellenden op de deurmat ligt.

We hebben nog veel meer hardwerkende vrijwilligers, ons documentatiecentrum, het beeldbeheer, onze gastvrouwen en gastheer en onze vertegenwoordiger in de Commissie Monumenten en Welstand.

Ook het bestuur hoort bij de vrijwilligers en heeft een druk jaar achter de rug met de voorbereidingen van dit feestjaar, onze droom rond Roode Steen 14 en drukte rond onze eigen monumenten. Er kwamen weer twee schitterende boeken uit, Hoorn in de verdrukking en Villa Alewijn.

Ik wil jullie dan ook allemaal eren en bedanken voor jullie tomeloze en inspirerende inzet zonder jullie en jullie voorgangers zouden we het geen 100 jaar hebben volgehouden en zou Hoorn er een stuk minder aantrekkelijk hebben uit gezien. Mede door jullie wordt de kennis over onze stad en haar geschiedenis nog steeds verder uitgebreid.

Met deze inzet gaan we het zeker ook de komende honderd jaar weer redden. Naast een feestjaar wordt 2017 een jaar waar we met elkaar naar onze toekomst gaan kijken. De discussie rond Roode Steen 14 heeft het nodige losgemaakt. Het heeft een discussie op gang gebracht die we graag met jullie en onze leden de komende maanden willen verdiepen en verbreden. De wereld verandert en ondanks dat we in ledental weer aardig zijn gegroeid dit jaar zal er meer worden gedaan om nieuwe leden en vrijwilligers aan ons te kunnen binden. Dat vraagt een toekomstvisie waarbij ook onze huisvesting een rol speelt. In de laatste nieuwsbrief heb ik jullie hiervoor uitgenodigd.

Monumentje 


Straks proosten we met elkaar op het nieuwe jaar met ons eigen drankje voor dit jubeljaar, het MOnuMENTJE. Maar voordat we zover zijn gaan we over naar het officiële gedeelte van deze bijeenkomst de onthulling van het gedenkteken en naamgeving van deze zaal ter herinnering aan Kerkmeijer. Hier treft u enkele recepten aan waarbij u ons MOnuMENTJE kunt toepassen.


 

Onthulling glaskunstwerk

Het ontwerp is gemaakt door Christiaan Heydenrijk een Hoornse kunstenaar en lid van onze vereniging. Als u de website van Christiaan bezoekt zult u ontdekken dat hij wat met deuren heeft. Wij zijn dan ook erg blij met zijn ontwerp voor de deur naar deze zaal.

onthullingalbertdegraafFemke UiterwijkKerkmeijerdeur


De onthulling van het kunstwerk is gedaan door twee van onze ereleden, namelijk Femke Uiterwijk en Albert de Graaf. Twee mensen die hun sporen hebben verdiend voor onze vereniging. Twee leden die hun sporen binnen de vereniging hebben verdiend. Met hun onthulling eren wij niet alleen onze oprichter de heer Kerkmeijer maar vooral al die vrijwilligers die onze vereniging door de jaren mogelijk hebben gemaakt en dat nog steeds doen. Na de onthulling wil ik dan ook een daverend applaus voor Femke en Albert die symbool staan voor alle vrijwilligers die onze vereniging mogelijk maken en maakten en nog steeds het hart van Oud Hoorn vormen. Femke en Albert de deur is voor jullie.

Hartelijk bedankt voor de onthulling van deze fraaie gezandstraalde deur ramen.

Het is nu tijd voor de toost op ons jubeljaar maar vooral een toost op elkaar de vrijwilligers van Oud Hoorn, de kurk waar onze vereniging op drijft.

 

Nieuwsarchief