Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Mariaschool op gemeentelijke monumentenlijst   (27-01-2017)

Mariaschool<br>EikstraatDe Mariaschool in de Eikstraat in Hoorn komt op de gemeentelijke monumentenlijst te staan. Het college gaat daarbij in op een verzoek van de Vereniging Oud Hoorn. De vereniging deed dit verzoek al in 2015. Naar aanleiding daarvan heeft het college het oude schoolgebouw laten onderzoeken. De conclusie is dat het pand 'cultuurhistrische- en monumentale waarden heeft' en daarom op de gemeentelijke monumentenlijst kan worden geplaatst. Niet het hele pand komt erop, wat vroeger gebruikelijk was, maar alleen die onderdelen die het gebouw zijn cultuurhistorische waarden geven. Het college wil het gebouw beschermen tegen sloop en ingrijpende wijzigingen, zonder het onderwijsbelang in de weg te staan. De eerste delen van de Mariaschool werden in 1932 gebouwd ter vervanging van een deel van de katholieke meisjesschool aan de Ramen. Het ging om vier lokalen, een naailokaal en een gymzaal. Het college wil alleen dat hoofdgebouw, de gymzaal en enkele interieuronderdelen op de monumentenlijst zetten. Ook een deel van het schoolplein met erfafscheiding krijgt de beschermende status.

Bron: Dagblad voor Westfriesland, Jaap Stiemer

Een beschrijving van de Maria school is opgenomen in onze scholen-rubriek en vindt u hier.

Nieuwsarchief