Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Raad Hoorn vraagt unaniem om plan voor aanlichten historisch erfgoed   (01-02-2017)

hoornBinnen vijf maanden krijgt de gemeenteraad van Hoorn een voorstel om monumenten in de stad in de schijnwerpers te zetten. Dinsdagavond kreeg Fractie Tonnaer de gehele raad achter een motie met de vraag om een uitgewerkt plan voor het aanlichten van Hoorns historisch erfgoed. 
Het college van B en W gaat er enthousiast mee aan de slag, reageerde wethouder Judith de Jong. Het is de bedoeling dat er een voorstel ligt bij de tussentijdse bespreking van de financiën, eind juni (kadernota).

Wens

Tien jaar geleden was het aanlichten van monumenten al een wens van VVD en CDA in de raad. Nu is volgens Tonnaer de tijd rijp, ook omdat er nu met led-verlichting een energiezuinige en duurzame oplossing mogelijk is. Over het nut is iedereen het wel eens. Het aanlichten van de belangrijkste bouwwerken zoals kerken, bruggen, poorten en torens, onderstreept Hoorns status als monumentenstad, brengt meer sfeer en maakt de stad aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers, stond in de motie.

Christine Ravenhorst (GroenLinks) zei dat er in de stad al initiatieven zijn voor het aanlichten van monumenten. Er zou vanuit de groep van Herberg Hoorn een stichting in oprichting zijn. Ook zouden er sponsors mee willen betalen aan het aanlichten van het Westfries Museum. Het idee om dit als gemeente aan groepen in de samenleving over te laten kreeg geen steun. Zowel HOP als Fractie Tonnaer liet weten dit primair als taak van de gemeente te zien. Wethouder De Jong bevestigde dat er ’partners in de stad’ zijn die enthousiast willen meedenken. De mogelijkheid van sponsoring zal dan ook in het plan worden opgenomen.

De verlichting kwam aan de orde in het kader van de erfgoedvisie, die unaniem werd aangenomen. Dat betekent dat er een eenmalig potje van 50.000 euro beschikbaar komt ’voor initiatieven die het beleefbaar en/of toegankelijker maken van erfgoed als doel hebben’

Om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren komt nog eens incidenteel 50.000 euro beschikbaar. Fractie Tonnaer, VOCHoorn, HOP, HSP en Hoorns Belang kwamen met een motie om het geld voor initiatieven pas beschikbaar te stellen als bij de kadernota blijkt dat er ruimte voor is. Maar wethouder De Jong wil niet wachten met de uitvoering van ’deze belangrijke prioriteit’ en een grote raadsmeerderheid gaf steun.

Stoomtram

Hoorn gaat alle West-Friese gemeenten vragen een voorstel aan de provincie Noord-Holland te ondersteunen om de lokaalspoorweg van de Museumstoomtram tot provinciaal monument uit te roepen. Een motie van D66 kreeg veel bijval. Volgens deze fractie kan de status zeer belangrijk zijn als het gaat om het behoud van de lokaalspoorweg, ’temidden van het open en karakteristieke West-Friese landschap’. Alleen VVD’er Ronald Louwman stemde tegen. Hij vindt het niet passend dat Hoorn, waar de tram door bebouwd gebied rijdt, tegen andere gemeenten gaat zeggen dat die het landschap open moeten houden.

Bron: Dagblad voor West-Friesland

Nieuwsarchief