Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Exploitatie Halve Maen erg kwetsbaar   (18-03-2017)

halvemaenVOC-museumschip Halve Maen heeft in Hoorn zijn tweede seizoen afgesloten met een tekort van 9530 euro. Dat is 3,4 procent van de begroting, maar het toont aan dat de exploitatie kwetsbaar is. Dit staat in het jaarverslag van de Halve Maen over het seizoen 2016, dat de gemeenteraad gisteren ontving.
 

Over 2015 was het exploitatieverlies 41.314 euro, maar dit seizoen was drie maanden korter. Het geeft B en W reden tot zorg. ,,Onverwachte tegenvallers kunnen lastig worden opgevangen.’’ Dat het tekort beperkt bleef, is volgens het college vooral te danken aan de grote inzet van de kleine zestig vrijwilligers.

De Halve Maen ontving zo’n 19.000 bezoekers, van wie 12.555 op de vaste ligplaats bij het Centrum Varend Erfgoed. Er kwamen ruim 1400 scholieren. 145 mensen maakten gebruik van de mogelijkheid voor 99 euro mee te zeilen op vrijdagavond. Het bezoek van gasten van de cruiseschepen viel tegen.

Tijdens de tour langs de zes VOC-steden, ’het hoogtepunt’, ontving het schip 6500 bezoekers. Tegenvaller was dat het bezoek aan Delfsail moest worden afgezegd wegens een zwakke plek in de scheepsboeg. De opbrengst zou de exploitatie sluitend hebben gemaakt. ’Dit geeft aan hoe smal de marges zijn’.

Voor het seizoen 2017, dat 1 april begint, is besloten het aanbod te vernieuwen door te gaan werken met een jaarthema. Het eerste is ’Leven aan boord’. Dit ook om mensen te prikkelen het schip nogmaals te bezoeken. Met een audiotour kan het ook op eigen gelegenheid worden bezocht. Aan het eind van dit derde seizoen moet worden beslist of de exploitatie haalbaar is. Anders kan de Halve Maen eventueel terug naar de Amerikaanse eigenaar.

 

Bron: www.nhd.nl

Nieuwsarchief