Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Impressie voorjaarsledenvergadering 12 april 2017   (13-04-2017)

oudhoornIn het welkomstwoord van de voorzitter Jaap van der Hout werden de leden door hem gefeliciteerd met het 100 jarig bestaan van de Vereniging Oud Hoorn. Hij ging in op een aantal opmerkelijke projecten van dit feestjaar, waar educatie er één van is. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst wordt er wel gezegd en dat is waar." Vandaar dat deze jaarvergadering op een bijzondere manier begon met twee projecten één van studenten van het Horizoncollege en één van de leerlingen van het Werenfridus, onderdeel van het Taborcollege.

• Eddy Boom nam het hier over en heette de leerlingen, hun ouders en docenten welkom. Bij deze projecten zijn het MBO en het VO betrokken. In de projecten van deze jongeren is de overeenkomst dat ze ingaan op de betekenis van "Oud Hoorn" voor deze jongeren. 


horizoncollegeHet filmpje van de studenten van het Horizoncollege laat de stad zien in vergelijking met eerdere periodes.

Hoe Hoorn veranderde, film gemaakt door leerlingen van het Horizon college.

Joeri Ursem en Max Eickhout van het Horizoncollege Marketing en Communicatie MC1A

 


werenfridus De opdracht voor de leerlingen van het Werenfridus was om met innovatieve ideeën de oude stad interessanter te maken voor jongeren.

Hoe maak je Hoorn aantrekkelijk voor jongeren? Vijf presentaties gemaakt door leerlingen van het voortgezet onderwijs, scholengemeenschap Tabor.

• Prijsuitreiking door wethouder Ben Tap.


PrijswinnaarsDe jurering van de dertig projecten op het Werenfridus is uitgevoerd door de wethouders Bashara, Douw, de Jong en Tap. Uit deze is een selectie van vijf naar voren gekomen welke door de leerlingen met een korte toelichting getoond werden. De wethouder gaf aan dat hoewel de ideeën volgens de opdracht niet uitvoerbaar hoefden te zijn er toch wel aanknopingspunten in zaten die gerealiseerd kunnen worden. Het idee om bijvoorbeeld met behulp van een onderzeeër door de grachten te varen en dan mbv een I-pad de langsglijdende omgeving in beeld te krijgen is in een andere vorm wellicht uitvoerbaar. De archeologische dienst heeft met speciale apparatuur de diverse wrakken van oude en zeer oude schepen op het Markermeer in kaart gebracht. Wellicht is een boottocht waarbij de geschiedenis van die wrakken getoond wordt op termijn een haalbare variant van het onderzee-idee. Na de vertoning ontvingen de leerlingen een cadeaubon uit handen van de wethouder.

Groep 1: Chris Aben, Milan de Saegher, Tim Verëll - boot met kielhalen en klimwanten

Groep 2: Sem Laan en Hayo van Langen - luchtbrug boven Roode Steen

Groep 3: Dominique Buitink (afwezig), Joey van Heerden en Shanna Rodens - stadsspel

Groep 4: Barry Bakker en Tom Oldenburg - toekomstbeeld op de Roode Steen

Groep 5: Cas Dijkstra, Daniël Dix en Sven Schuitemaker - onderzeeër rondvaartboot

MonumentjeDe wethouder ontving uit handen van de voorzitter een kleine attentie. Het Monumentje, ons jubileumdrankje en werd voor recepten verwezen naar de website. Hier treft u enkele recepten aan waarbij u ons MOnuMENTJE kunt toepassen. Het speciale jubileumdrankje is verkrijgbaar bij slijterij 't Fust in de Kerkstraat.

  

Verslagen najaarsledenvergadering en jaarverslag 2016. 
De verslagen zijn weergegeven in het Kwartaalblad nummer 1 van 2017. De vergadering ging akkoord zonder op- of aanmerkingen.

Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur. Op de vorige jaarvergadering stond Roode Steen 14 als een belangrijk punt op de agenda als mogelijk nieuw onderkomen voor de Vereniging. Een andere partij was ons te snel af en heeft het pand in haar bezit. We hebben toen toegezegd dat we over onze toekomstvisie met een groepje vertegenwoordigers uit de vereniging zouden gaan nadenken. Deze week beginnen we met deze discussie. Het wordt een open gesprek. De volgende honderd jaar zijn dat waard.

 • Breed 12  Nu Debutade naar de benedenverdieping is verhuisd wordt de verdieping ontdaan van asbest en geschikt gemaakt voor bewoning. De aannemer begint deze maand met de verbouwing. Er waren drie aannemers uitgenodigd en op basis van de prijsvorming is gekozen voor Vreeker en Frederiks een Hoorns bedrijf. De oplevering zal volgens verwachting in september plaats vinden. Voor de leden wordt dan een "open dag" georganiseerd. Er hebben zich twee leden opgegeven als mogelijk toekomstig huurder. Met beide gegadigden wordt in juni een gesprek aangegaan..

 • Schoolsteeg 7 is eindelijk weer waterdicht. Er zijn allerlei kleine en grotere problemen opgelost. Jammer genoeg heeft de huurster die het pandje voor de komende jaren wilde huren op het laatste moment afgezegd. Als u een huurder kent, horen we dat graag.

  • Financiën De penningmeester Piet van Iersel nam in grote lijnen de jaarrekening en begroting door. Verbeterpunten vanuit de zaal worden door hem met de financiële commissie doorgenomen. - De financiële commissie was akkoord met het gevoerde beleid gaf met instemming van de vergadering decharge aan het bestuur.
- Piet de Munnik treedt af als lid van de financiële commissie en ontvangt van de Penningmeester een klein aandenken voor zijn inzet. Het bestuur stelde voor Gerard van Stijn te benoemen in deze commissie waarmee de ledenvergadering akkoord ging.

  • Bestuurswisselingen
Bestuurslid Henk Halsema treedt af en is niet herkiesbaar. Jan Haring gaat een deel van de taken van Henk overnemen w.o. het beheer en het vrijwilligersbeleid van de vereniging.

Jan stelde zich voor met deze tekst:

Jan Haring"Ik ben geboren boven de bloemenwinkel die destijds in de Lange Kerkstraat gevestigd was en in hart en nieren Horinees. Vele jaren mede-eigenaar van Haring’s Bloemservice en actief in ondernemers­verenigingen. In samenwerking met de gemeente ben ik bezig met het realiseren van Hoorn Marketing. Binnen het bestuur zal ik mij m.n. bezig houden met het beheer en de vrijwilligers."

Bij het afscheid van Henk Halsema werd hij toegesproken door de voorzitter Jaap van der Hout:

Henk HalsemaHenk is in 2014 in bestuur gekomen als opvolger van Coen Droog. Maar Henk was al eerder actief voor Oud Hoorn, is gids geworden in 2002. Begin 2005 heeft Henk het beheer van het Oost Indisch Pakhuis op zich genomen. Vanuit deze functie heeft hij de verbouwing van het Pakhuis begeleid. De doorbraak naar de Kerkmeijerzaal, het 2e toilet, de boekenkasten in het documentatiecentrum de uitbreiding naar andere ruimtes etc. Henk heeft ook de marktkraam weer op poten gezet. Als regelneef van de vereniging en organisator van de exposities heeft Henk daarbij een soort museaal depot voor ons schilderijenbezit bedacht en bewaarlaatjes in de meterkast. Ordening "overjarige Kwartaalbladen in de badkamer". Hij was steeds de organisator van de nieuwjaarsreceptie en natuurlijk ons bestuurslid dat het vrijwilligersbeleid handen en voeten gaf. Hij is nog steeds gids, maar of hij altijd van zijn geliefde Texel af zal komen moeten we nog afwachten. Hij is nu nog van het pontje "heen en weer". Als je dit zo aan hoort, dan vraag je, je af of we wel zonder Henk kunnen. Henk, voor al je inzet wil ik je graag bedanken we hebben een leuk cadeau voor je en natuurlijk een bos bloemen voor Jos. Bezoek aan een ander historische stad, Deventer, met een boek over bezienswaardigheden, wandelingen en Deventer koek. Naar eigen inzicht te regelen met bijgaande enveloppe.

Voor dat Henk zijn plaats achter de bestuurstafel overdroeg aan Jan Haring bedankte hij iedereen voor de vele jaren van samenwerking, maar zei ook dat men nog niet van hem af was.  

• Jubileumactiviteiten.
Kerkmeijerdeur- Dit jaar staat in het teken van ons honderd jarig jubileum. Op onze nieuwjaarsreceptie hebben we de expositiezaal vernoemd naar dhr. Kerkmeijer, een gezandstraald raam met zijn beeltenis is toen onthuld.

- Op 6 juni wordt in de raadszaal de oprichtingsvergadering herdacht met Debutade en het museum, die aan de wieg van de vereniging stonden en met nakomelingen van de toenmalige aanwezigen. Die dag wordt aan de gevel van het Oost-Indisch Pakhuis een gevelsteensteen onthuld met de beeltenis van dhr. Kerkmeijer en de datum van oprichting van onze vereniging.

- Op 17 juni vindt in de Oosterkerk een symposium plaats met zusterverenigingen uit Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Een aantal verenigingen vertelt over hun succesvolle activiteit en zo kunnen we van elkaar leren. De bezoekers laten we in de middag een aantal bijzondere zaken in onze stad zien.

- Op 24 juni is onze leden excursie naar de Zaan. Er konden maximaal 112 mensen mee; dit aantal hebben we ook bereikt. Het wordt een leuk en afwisselend programma waarbij u de verborgen kwaliteiten van de Zaanstreek beter leert kennen.

- Zoals u in het begin van de vergadering bemerkte hebben we ook en aantal educatieprogramma’s lopen speciaal rond ons 100 jarig jubileum. In het najaar worden er speciale wandelingen onder de titel "Held of Schurk" georganiseerd met het basisonderwijs. Deze wandelingen worden uitgevoerd samen met Varend Erfgoed en het Westfries Museum. 

- Als klapstuk op zondag 19 november ons feest. Het feest bestaat uit een voorstelling in de Parkschouwburg. Centraal in de voorstelling staan Johan Christiaan Kerkmeijer, de oprichter van de vereniging, en zijn geliefde, de stad Hoorn. Deze laatste uitgebeeld als jonge, begeerlijke maar ook naïeve vrouw. Kerkmeijer is haar ultieme aanbidder, hij wil haar beschermen en behoeden voor alle gevaren die haar te wachten staan. Verhalen komen tot leven door voordracht, muziek, dans en beelden. Het wordt een voorstelling óver de stad Hoorn dóór de stad Hoorn voor allen die van Hoorn houden.

Ab Gietelink  • Na de pauze hield Ab Gietelink een lezing Achter de Hollandse waterlinie. Met name de periode 14-18 werd hier rijk voorzien van beelden getoond en toegelicht. Er volgen meer voorstellingen in het land, waarin Ab Gietelink met het theater Nomade ingaat op deze periode. Kijk voor meer informatie op: https://www.abgietelink.nl

 

 

Nieuwsarchief