Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Lintjesregen treft niet 3 maar 4 maal Oud Hoorn   (26-04-2017)

lintjeIn de Oosterkerk in Hoorn werd vandaag de lintjesregen gehouden waar 3 vrijwilligers van Oud Hoorn werden onderscheiden.  Een vierde treffer was er in Medemblik, waar Joke Admiraal werd onderscheiden. De feestelijke bijeenkomst in Hoorn werd door de burgemeester met mooie woorden omkleed en betrof driemaal vrijwilligers van de Vereniging Oud Hoorn: Koos van Bockxmeer, Jan Haring en Harm Stumpel. Tijdens de lintjesregen hebben negen mensen in Hoorn een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Ook is er een jeugdlintje uitgereikt. De dames Marian van Berkum, Kniltje van Bockxmeer, Marion Jensch, Karin Sijp en de heren Koos van Bockxmeer, Bart de Block, Jan Haring, Pieter Smit en Herman Stumpel zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Thirza Pennekamp kreeg een jeugdlintje.
Burgemeester Jan Nieuwenburg reikte de lintjes uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Oosterkerk. De gedecoreerden, die vrijwilligers zijn van de Vereniging Oud Hoorn zijn onderscheiden voor de volgende activiteiten:

 De heer J.B.C. van Bockxmeer (1940)

Koos van BockxmeerVrijwilliger en bestuurslid van SV Always Forward (1966 – heden)Diverse functies bij de R.K.-Parochie Westerblokker (voorheen de r.k. Parochie H. Michaël; onderdeel van de r.k. Parochie Heilige Mattheus) (1975 – heden)Kroniekschrijver en lid van de internetredactie van de website van de Vereniging Oud Hoorn (1997 – heden)Lid van de redactiecommissie van het clubblad van de West-Friese Toerclub (WFTC) (1999 – 2012)Speler van de rol van Sinterklaas op de R.K.-Basisschool Bernardus van Bockxmeer (2002 – heden)Secretaris van de afdeling West-Friesland van de Stichting Alzheimer (2003 – 2010).

De heer J. Haring (1954)

Jan HaringBestuurslid van de Winkeliersvereniging Grote Noord/Zakenclub Grote Noord (1974 – 2003)Bestuurslid van de Stichting Stad Hoorn (1983 -2003)Bestuurslid van de Vereniging Ondernemers Binnenstad Hoorn (2005 – 2008)Bestuurslid van de Stichting Binnenstads Management Hoorn (2006 – heden)Voorzitter van de Stichting Wintersfeerverlichting Hoorn (2007 – 2014)Bestuurslid Verenigingsraad Vereniging Bloemist Winkeliers (2007 – 2015)Vrijwilliger en sponsor Live Your Dream Foundation (2007)Vicevoorzitter  van de Vereniging Ondernemers Stad Hoorn (2008 – heden)Bestuurslid van de Hoornse Ondernemers Federatie en de Stichting Lokaal Ondernemers Fonds Hoorn (2008 – heden)Actief lid Bridgeclub Roken Pas Hoorn (2015)Mede-initiatiefnemer Toeristisch Platform en Hoorn Marketing (2015 – heden)Zaalwacht bij Cinema Oostereiland Hoorn (2016 – heden).

 

De heer H.A.M. Stumpel (1948)

Harm StumpelGids bij de Vereniging Oud Hoorn (1985 – heden)Bestuurslid van de Vereniging Het Carillon in Hoorn (1982 – heden)Bestuurslid van het Comité Open Monumentendag Hoorn ( 1991 – heden).

 

 

 

 Joke Admiraal (64) Nibbixwoud 

Profielfoto van Joke AdmiraalJoke is vanaf de oprichting in 1997 vice voorzitter van de historische vereniging De Cromme Leeck. Vanaf het verschijnen van het eerste jaarboek van de stichting in 1998 is zij lid van de redactie-commissie. Vanaf de oprichting in 2001 is Joke Admiraal-Koemeester vrijwilliger bij het museum Huis van Oud. Het museum in Wognum van de Historische Stichting De Cromme Leeck.

Actief als bestuurslid van de Beheercommissie en betrokken bij de gang van zaken in en rond het museum. Ze heeft 30 jaar lang als gids gewerkt in de binnenstad van Hoorn. Ook was zij actief voor de vereniging Oud Hoorn.

16 jaar geleden heeft Joke, samen met haar echtgenoot, het ouderinitiatief Villa Delphia opgezet in Nibbixwoud. Hierin wonen naast haar zoon nog vier medebewoners. Joke verzorgt onder andere de financiën. Zij zet zich hier voor de volle 100% voor in, zoals voor een nieuw huisvestingsplan. Ze organiseerde een sponsortocht om zoveel mogelijk geld op te halen voor het huiskamerproject.

Vanaf het begin neemt zij deel aan verschillende raden van Stichting Philadelphia zorg en de regionale familieraad, zij is ook voorzitter van de lokale familieraad. Tenslotte maakt Joke Admiraal deel uit van de redactie van het blad ‘Kracht door Verbondenheid’ voor de Cunerakerk in Nibbixwoud.

 

 

Nieuwsarchief