Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Restauratie Oosterkerk met jaar uitgesteld   (30-05-2017)

De eerste fase van de restauratie van de binnenmuren van de Hoornse Oosterkerk moet worden uitgesteld tot in de zomer van 2018 en zal waarschijnlijk 100.000 euro extra gaan kosten. 

Het bestuur van de stichting Oosterkerk Hoorn spreekt van een behoorlijke tegenvaller. ’De gespannen - zeg eigenlijk maar overspannen – situatie op de bouwmarkt is enerzijds de oorzaak. Te optimistische kostenramingen in 2015, door een adviserend bureau ten behoeve van de subsidieaanvragen bij onder andere de provincie Noord-Holland, is een andere reden van het uitstel’.

 De restauratie is nodig omdat in de hele kerk de pleisterlaag op meer plekken loslaat, door het gebruik van verkeerde cementmortel tijdens de grote restauratie in de vorige eeuw. Die tast de bakstenen muur onder de mortellaag aan. Voorts zijn in het restauratieplan een deel van de westgevel en de natuurstenen ornamenten in de voorgevel opgenomen. 

Het was de bedoeling de klus te klaren in de zomers van 2017 en 2018, maar dat wordt nu dus een jaar later. Omdat er ook in West-Friesland steeds meer werk in de bouw is (wat ook leidt tot kostenstijgingen) kunnen bouwvakkers weer overal aan de slag. Het feit dat een groot deel van het restauratiewerk in de officiële bouwvakvakantie zou worden uitgevoerd, veroorzaakte meteen een forse prijsstijging. Door het uitstel is een betere personeelsplanning mogelijk bij de in te schakelen aannemers, waardoor toeslagen op werken in vakantietijd kunnen worden voorkomen. 

Het adviserende bureau dat door de stichting was ingeschakeld, blijkt in 2015 te rooskleurige kostenramingen te hebben gemaakt. Die pasten wel in die tijd, maar hielden te weinig rekening met de uitvoeringsdata en de daarmee gepaard gaande kostenstijgingen. Op basis van de ingediende begroting heeft de provincie Noord-Holland een subsidie toegekend van 128.000 euro. De stichting zal contact opnemen met de provincie voor eventuele aanvullende steun. 

Het bestuur komt tot de conclusie dat de totale restauratiekosten, die nu waren geraamd op bijna 442.000 euro, nog met een ton zullen stijgen. Als positief ziet zij ’dat de Stichting Oosterkerk een jaar extra de tijd heeft om subsidies binnen te harken’. 

Er is inmiddels een bijdrage voor de restauratie toegekend door enkele fondsen (Stichting Kerkmeijer-De Regt, Rabobank en De Carstijns Cappelerije) en er zijn belangrijke giften van enkele Hoornse bedrijven en particulieren binnengekomen. Ook is een beroep gedaan op de financiële mogelijkheden van de gemeente Hoorn. De Stichting Oosterkerk Hoorn had vanuit de eigen reserves al een ton op tafel gelegd voor de restauratie. 

Zoals gepubliceerd door Eric Molenaar in het Noord-Hollands Dagblad

  

Over de restauratie van de Oosterkerk is op onze site eerder een artikel verschenen.

Bij de Stichting Oosterkerk treft u meer informatie over de Oosterkerk aan waaronder de agenda met activiteiten.

  

Nieuwsarchief