Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Bestel nu het boek Hoorn in 20e eeuw   (27-07-2017)

Hoorn in de twintigste eeuwTwee lijvige boeken worden het. Hét overzicht van Hoorn in de twintigste eeuw verschijnt in november, als kroon op het jubeljaar van 100 jaar Oud Hoorn. Drie jaar lang is er hard aan gewerkt.Wie voor 20 augustus intekent op het boek, betaalt 30 euro in plaats van 39,50. Intekenen kan via www.oudhoorn.nl. Degenen die hiervan gebruikmaken, zien hun naam vermeld in het boek.
Een eeuw waarin de veranderingen voor Hoorn veel sneller en ingrijpender waren dan de honderden jaren daarvoor. De eeuw waarin Hoorn uitgroeide van een kleine Zuiderzeestad tot een middelgrote gemeente, die inmiddels tot tegen de gemeentegrenzen aan aan het bouwen is. Een stad die, na de wereld veroverd te hebben in de Gouden Eeuw, nu op heel andere gebieden van zich liet horen, bijvoorbeeld op cultureel gebied.

Dat het niet zou meevallen zo enorm veel ontwikkelingen op een goede manier in een boek samen te vatten, was meteen al duidelijk. ,,Zo’n boek maak je ook maar een keer in de honderd jaar’’, lacht Rita Lodde-Tolenaar, secretaris van Oud Hoorn en betrokken bij de totstandkoming van het boek.

Een boek over Hoorn in de 19e eeuw was er al, van historicus Jos Leenders. Dat bleef beperkt tot één band: ’Hij komt van Hoorn’. Al snel was duidelijk dat dit met de 20e eeuw niet zou lukken, al was het alleen maar om een hanteerbaar boek te krijgen. De 800 pagina’s worden verdeeld over twee banden, die desgewenst in een speciaal ontworpen cassette opgeborgen kunnen worden. De boeken worden verluchtigd met zo’n 1250 illustraties, vaak onbekend en ongepubliceerd fotomateriaal.

850 pagina’s

,,Drie jaar geleden zijn we begonnen’’, vertelt een van de schrijvers van het boek, Frans van Iersel. Hij nam samen met Nelleke Huisman de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening onder handen en toen hij daarmee klaar was, stortte hij zich samen met anderen op de Hoornse kunst en cultuur. ,,Dat was ruim op tijd, maar toen veel teksten al klaar waren, moest er toch nog ontstellend veel gebeuren.’’

Ben Leek hield de grote lijnen in de gaten en is ook degene die contact houdt met de drukker. ,,We zijn nu bij pagina 830, maar we zullen de 850 pagina’s met gemak halen’’, zegt hij. ,,Het wordt een geschiedenis in ongeveer vijftien facetten, beschreven door mensen die op een hoog niveau kunnen schrijven. Het is echt een mooi boek aan het worden. Natuurlijk kun je nooit alles over één onderwerp in 60, 70 pagina’s belichten. Daarom hopen we dat er auteurs zijn die in de toekomst hun onderwerp misschien nog verder willen uitlichten.’’

Naast eerder genoemde thema’s komen onder meer ook het openbaar bestuur, gezondheidszorg, onderwijs, sport, Hoorn en de regio, de wereldoorlogen, kranten, religie en monumentenzorg aan bod. Volgens Van Iersel zal het lezen van het boek een aantal elementen van de Hoornse geschiedenis op een nieuwe manier belichten.

,,Er zijn aspecten van de geschiedenis in de vergetelheid geraakt. Zoals de reden waarom in 1913 de Vluchthaven werd aangelegd. Dat had te maken met de getijdenwerking die er toen nog was. Wanneer bij hoog water de sluisdeuren dicht gingen, moesten schepen voor de haven voor anker. Maar dat was vaak problematisch. In de Vluchthaven konden ze wel rustig liggen. Nu wordt die haven door de Watersportvereniging gebruikt. Niemand heeft ook meer het idee dat Hoorn ooit aan zee heeft gelegen. En dat Hoorn voor het grootste deel op grondgebied van Zwaag en Blokker is gebouwd. Dat komt in het boek allemaal nadrukkelijk aan de orde.’’

Het boek, uitgegeven door de Publicatiestichting Bas Baltus, wordt tijdens de viering van 100 jaar Oud Hoorn op 19 november gepresenteerd in Schouwburg het Park. Wie voor 18 november intekent op het boek, betaalt 30 euro in plaats van 39,50. Intekenen kan via www.oudhoorn.nl. Degenen die hiervan gebruikmaken, zien hun naam vermeld in het boek.

Dit artikel verscheen in het NHD van 25 juli 2017

Bestel het boek hier

 

Nieuwsarchief