Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Eerste steenleggingen in Hoorn   (15-09-2017)

eerste_steen - West 35Bij de bouw van een nieuw pand is het leggen van de eerste steen vaak aanleiding voor een feestje. Soms wordt ter herinnering aan deze gebeurtenis een gedenksteen in de gevel gemetseld. Ook in de binnenstad van Hoorn zijn veel panden voorzien van zo'n gedenksteen. Oud-voorzitter en erelid van Oud Hoorn Bas Baltus (1939-1994) heeft ooit het initiatief genomen deze gedenkstenen te inventariseren. Die informatie is opgenomen in het boek Hoorn, huizen, straten, mensen uit 1982. Aan de hand van de inventarisatie van Bas Baltus zijn in 2015 en 2017 gevelstenen die verwijzen naar een eerstesteenlegging en de bijbehorende panden gefotografeerd gefotografeerd door Sietse Postma. Uiteraard zijn niet alle stenen die Baltus indertijd aantrof nog steeds terug te vinden. Sommige panden zijn gesloopt of gerenoveerd. Van de resterende stenen zijn er veel dermate aangetast door de elementen dat ze (vrijwel) onleesbaar zijn geworden.
De foto's van de stenen en de panden waarop zij betrekking hebben, zijn in deze database gecombineerd met informatie over bewoners, vergunningen en aanschrijvingen uit het boek Hoorn, huizen, straten, mensen. Oude huisnummers staan tussen ronde haken.

In de rubriek Stadshistorie is de link naar de database terug te vinden.

Nieuwsarchief