Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Onthulling Gedenksteen Kaap Hoorn 29 januari 2018 16.00u.   (10-01-2018)

Kademuur Kaap Hoorn steen

Tijdens de expeditie van Le Maire en Schouten in 1615-1617 vanuit Hoorn ter verkenning van het zeegebied onder Straat Magelhaen werd o.a een nieuwe doorgang en kaap  ontdekt tussen de Atlantische- en Grote Oceaan op 29 januari 1616.Het nieuwe logo KHVDe Vereniging Oud Hoorn en de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders hebben het initiatief genomen een gedenkteken aan die bijzondere reis op te richten.

Het gedenkteken is te beschouwen als herinnering en waardering  aan deze moeizame expeditie in de periode dat de stad Hoorn met de haven faciliteiten een zeer grote speler was in de maritieme wereld van de 16e- en 17e eeuw in Holland en Zeeland. Het wordt de burgerij van Hoorn aangeboden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft verheugd ingestemd met het initiatief. Aangezien de voorgenomen locatie eigendom is van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier is een zg watervergunning van het schap noodzakelijk. Tevens is een  omgevingsvergunning van de gemeente vereist. Beide vergunningen zijn inmiddels verleend.

Een kleine werkgroep bestaande uit de twee voorzitters nl. Jaap van der Hout en Kees van Louvezijn en voorts Marion Buis als ontwerpster en Ron van den Bos als cartograaf/maritiem ontwerper, hebben zich intensief met de gedenksteen bezig gehouden.

De uitvoering wordt geheel verzorgd door de firma Dapper & Harder te Hoorn. Thans is het bijna zover dat de gedenksteen geplaatst gaat worden waarna de onthulling en overdracht kan plaatsvinden. Als datum is vastgesteld 29 januari 2018 ter herinnering aan de ontdekkings datum van Kaap Hoorn op 29 januari 1616.

Om 16.00 uur zal drs. Cees Paul, maritiem historicus, oud- conservator Scheepvaart Museum Amsterdam, mede onderzoeker en auteur van nagenoeg alle publikaties van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders en deskundige op het gebied van o.a. de expeditie van Le Maire en Schouten, de onthulling en overdracht plaatsvinden.

De gedenksteen, voor de burgerij van Hoorn, zal  door wethouder drs. Ben Tap in ontvangst worden genomen.  De locatie is de zeemuur aan het Hoofd tussen de Hoofdtoren en de brug naar het Oostereiland.

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis zal in het welbekende Schippershuis een extra rantsoen worden uitgedeeld bestaande uit een aangeklede oorlam of wijntje, zoals dit traditioneel gebruikelijk was bij koopvaardij en marine.

Uiteraard zullen een aantal personen en organisaties als gast worden uitgenodigd, maar ook de leden van de Vereniging Oud Hoorn en begunstigers van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders zijn van harte welkom bij de onthulling en het "rantsoen".

Namens de voorzitters Jaap van der Hout en Kees van Louvezijn.

Nieuwsarchief