Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Oproep Inwinning toponiemen   (09-02-2018)

Hierbij wil ik Oud Hoorn graag uitnodigen mee te helpen de ‘toponiemen’ (namen) in de topografische kaarten en bestanden van het Kadaster te controleren en aan te vullen.
 
Het Kadaster beheert de Basisregistratie Topografie (BRT), die bestaat uit de topografische kaarten en bestanden van Nederland op schaal 1:10.000 tot 1:1.000.000. Meer informatie is te vinden op onze website. Op de speciale site kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken.
In onze kaarten en bestanden zijn tienduizenden namen van topografische objecten te vinden: namen van plaatsen, wateren, gebouwen, gebieden, enz. Veel van deze toponiemen hebben een cultuurhistorische waarde. Ze zijn in het verleden ingewonnen in het terrein of door navraag bij omwonenden. We willen nu onderzoeken of we deze namen kunnen verzamelen en bijhouden in samenwerking met historische verenigingen en organisaties.
Daarom willen we u graag een speciale papieren en/of digitale toponiemenkaart van het werkgebied van jullie vereniging toesturen, met het verzoek de daarop aanwezige namen te controleren en eventueel te corrigeren of aan te vullen. Voor gebiedsnamen is daarnaast de vraag om op deze kaart bij benadering de begrenzing van het gebied aan te geven waar de naam betrekking op heeft.
Mocht u hier belangstelling voor hebben, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om in uw reactie uw telefoonnummer (+ eventueel tijdstippen waarop u telefonisch te bereikbaar bent) en postadres te vermelden.
 
Met uw kennis en belangstelling kunnen we de kwaliteit en actualiteit van onze topografische producten verbeteren. We kijken uit naar uw bijdrage. Alvast bedankt.
 
Mocht u naar aanleiding van onze e-mail nog vragen hebben, dan verneem ik dit graag van u.

Met vriendelijke groet,
Marre van der Aa
Projectmedewerker Inwinning Toponiemen
Koggelaan 59
8017 JN Zwolle 088 - 183 56 86 toponiemen@kadaster.nl

zie de website

Nieuwsarchief