Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor onderzoek uitbreiding Westfries Museum

wfaDe Rijksoverheid heeft bijna 29.000 euro subsidie toegekend aan de gemeente en het Westfries Museum. Het bedrag wordt gebruikt voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de uitbreiding van het Westfries Museum.


In het najaar van 2017 presenteerde het Westfries Museum een uitbreidingsplan met het pand Roode Steen 15. Wethouder Samir Bashara is blij met het bedrag. ‘De subsidie is speciaal bedoeld voor herbestemming. De toekenning laat zien dat ook bij het Rijk geloof is in het project. Zo kunnen we een nieuwe stap zetten met de uitbreiding van het museum.’ 

Stadstuin

Het Westfries Museum presenteerde in oktober 2017 het plan ‘Hoorn CS’, een visie op een uitbreiding van het museum met het pand Roode Steen 15 en de achterliggende stadstuin. In november stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor het laten maken van een programma van eisen.

Openbare ruimte

Uitgangspunt in de uitbreidingsplannen is een driedeling, waarbij het middelste pand een publieke ruimte wordt. Deze openbaar toegankelijke ruimte kan een hart voor de Roode Steen en een hart voor Hoorn worden.

Concreet plan

Het museum en de gemeente hopen in het najaar van 2018 het programma van eisen en de schetsontwerpen aan de (nieuwe) gemeenteraad te kunnen presenteren. Als alles volgens plan verloopt, kan de gemeenteraad begin 2019 besluiten over een concreet projectplan.

Nieuwsarchief