Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Haagse Ben, Hoornse historie

Hoornse HistorieIn het NHD, Dagblad voor Westfriesland van zaterdag 31 maart 2018 verscheen onderstaand artikel van Martin Menger. Vereniging Oud Hoorn plaatst krantenrubriek na 40 jaar opnieuw

Hoorn. Jarenlang wist Ben ·Renckens (1904 -1992) de lezers van het Noordhollands Dagblad van alles te vertellen over de geschiedenis van de stad Hoorn. De Vereniging Oud Hoorn vindt het hoog tijd dat zijn nalatenschap opnieuw kan worden gelezen. "Want het blijven mooie verhalen." Angelique Hendrikx en Arie Boezaard hebben in het verenigingsgebouw van Oud Hoorn hele mappen paraat, vol met knipsels over de rubriek 'Hoornse Historie'. Zij horen bij de vrijwilligers die zich om het archief bekommeren, en dat het liefst allemaal digitaal beschikbaar willen maken. Op die manier is de website van Oud Hoorn ook meteen een toegankelijke databank voor iedereen dié iets over de geschiedenis van de stad wil weten. "Ik denk dat de rubriek van Renckens daar zeker in thuis hoort", stelt Angelique. "Hët is niet alleen heel vlot en toegankelijk geschreven, hij weet ook heel wat bijzondere details uit het verleden weer naar voren te halen. Misschien is het wel zijn invalshoek van een halve eeuw geleden, dat blijft toch boeien."

Typemachine
Oud Hoorn wil binnenkort op de website alle afleveringen van 'Hoornse Historie' herplaatsen. Zodat de rubriek die Bernard Johannes Aloysius Renckens telkens uit z’n typemachine worstelde, weer gaat herleven. En dat is dan allemaal het werk van een geboren Hoornaar, die zijn hele volwassen leven in Den Haag doorbracht. Ben was de zoon van Piet Renckens, eigenaar van een klokkenwinkel in de Nieuwsteeg en Maria Johanna Stumpel; een zuster van de Stumpels van het Grote Noord. In 1919 verkocht zijn vader de zaak aan van Berkum, die er een lijsten- en schilderijenwinkel van maakte. De familie Renckens vertrok naar een nieuw bestaan in Den Haag Daar studeerde de jonge Ben af in de kunstgeschiedenis. Hij vond werk bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

Archieven
Daar was hij niet alleen als een vis in het water, hij had er volgens Boezaard ook ruim toegang tot allerlei archieven."  Zo kwam het dat hij aan zoveel historische informatie over zijn geboortestad kwam; hij liep zo de rijksarchieven in. "Het NHD strikte hem in 1974 om met regelmaat de stadshistorie te belichten in de rubriek 'Hoornse Historie'. De rubriek stopte pas in 1980. Arie Boezaard heeft hem enkele malen in Den Haag bezocht. "Uiteindelijk kreeg ik van hem zijn map met de uitgetikte afleveringen mee naar Hoorn", vertelt hij. ,Zo zijn ze ook in het verenigingsarchief terecht gekomen." De stap haar de digitalisering is inmiddels genomen. Oud Hoorn wil dit weekeinde de 'oogst' plaatsen. "Wij denken dat er veel mensen zijn die hier plezier aan kunnen beleven", besluit Angelique Hendrikx.

Hier treft u de artikelenreeks Hoornse historie

van website RKD:

Ben Renckens was werkzaam bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie als specialist (wetenschappelijk ambtenaar; tot kort na de Tweede Wereldoorlog als administratief ambtenaar) op het gebied van de Hollandse schilderkunst uit de 17de eeuw; in 1967 ontving Renckens de Bucheliusprijs, uitgereikt door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK), voor zijn documentaire werk bij het RKD; bij zijn afscheid op 26 februari 1969 ontving hij de versierselen behorend bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau; in 1969 verscheen in Oud Holland tevens zijn bibliografie (p. 295-298); Renckens had een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van zijn geboorteplaats Hoorn waarover hij tussen 1974 en 1980 bijdragen schreef in het Noordhollands Dagblad (Hoornse Historie).

Nieuwsarchief