Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

In Memoriam Jos Biegstraaten

Jos Biegstraaten

Op 23 maart 2018 overleed Jos Biegstraaten, 73 jaar oud. Op de rouwkaart schreven Petra Biegstraaten en de kinderen dat een bijzonder mens was heengegaan. Dat was ook zo. Met een bewonderenswaardige moed, openheid en ondanks alles een onuitblusbare opgewektheid ging hij met de ziekte om die zich meer dan tien jaar geleden al openbaarde. Dapper deed hij, ondanks de opofferingen die dat van hem en zijn familie vroeg, aan het wetenschappelijk onderzoek mee in het belang van anderen en ook om zelf zo lang mogelijk bij zijn geliefden en bekenden te kunnen blijven. Het was een strijd die niet te winnen was. Dat wist Jos. Daarin was hij volstrekt eerlijk en reëel. Het definitieve afscheid kwam, ook al wisten we dat het onontkoombaar was, toch als een schok.

BiegstraatenWij hebben Jos leren kennen als een begeesterd en erudiet mens. Zijn belangstelling voor de wereld om hem heen was bijna grenzeloos, zijn belangstelling voor de mensen om hem heen warm en gemeend. Jos speelde een belangrijke rol in de redactiecommissie van het Kwartaalblad van onze vereniging. Rustig, genuanceerd en met de juiste woorden of een kwinkslag wist hij ons als redactie soms de juiste weg te wijzen. De brede belangstelling van Jos, niet alleen voor Oud Hoorn maar voor veel meer vaak heel bijzondere clubs, heeft voor onze vereniging tot een mooie kruisbestuiving geleid. Als Jos een onderwerp oppakte dan diepte hij dat ook volledig uit. Op het kruisvlak van de beeldende kunst, waar hij veel inspiratie uit ontving, en de geschiedenis van ook zijn stad Hoorn, al kwam hij hier pas op latere leeftijd wonen, heeft hij ons verrast met boeiende verhalen over de Hoornse eenhoorn, de voorliefde van de 19e eeuwse schilder Johannes Bosboom voor Hoorn en vooral de artikelenserie over de Oostenrijkse impressionist Carl Fahringer die hier tijdens het interbellum zo graag kwam schilderen en waarvoor Jos contacten opbouwde met diens nazaten en Horinezen waar Fahringer over de vloer kwam, waren een welkome aanvulling van de kennis over onze stad. Het waren rijk geïllustreerde artikelen van een hoog niveau. En ook daarmee wist Jos de kwaliteit van ons blad op een hoger plan te brengen.

 

Tot op het laatst bleef Jos bij het redactiewerk betrokken. Ook al werd het hem in de laatste jaren onmogelijk om de redactievergaderingen bij te wonen, hij las de stukken en reageerde op de eerste proeven van ons blad als zijn oog daarin ongerechtigheden aantrof.    

Op de voorzijde van de rouwkaart plaatste de familie een druksel van Hendrik Werkman, de kunstenaar en drukker, lid van de Groningse kunstenaarsvereniging De Ploeg, die op het eind van de oorlog nog door de Duitsers werd vermoord: De Blauwe Vogel. Het is een typerend kunstwerk dat past bij de mens Jos Biegstraaten.

 

Egbert Ottens

Nieuwsarchief