Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Uit de Nieuwsbrief van Archeologie Westfriesland

archeologiewestfrieslandIn de Nieuwsbrief van Archeologie Westfriesland worden diverse Hoornse onderwerpen behandeld:

Er zijn diverse rapporten afgerond en gepubliceerd: Rapport 110: Rijk en arm op het Grote Oost en in de Schoolsteeg Een archeologische begeleiding in en rond de panden Grote Oost 47 en Schoolsteeg 1 en 3 in Hoorn.


Buitenhuizen aan de Drieboomlaan

1 mei 2018   | opgraving

Aan de Drieboomlaan in Hoorn zijn in april de funderingen van enkele 17de-eeuwse buitenhuizen opgegraven. De opgraving vond plaats voorafgaand aan de bouw van nieuwe woningen aan de Drieboomlaan, Merensstraat en Binneblijfstraat in opdracht van Intermaris. Lees meer

 

Stenen duiker onder het Keern

2 mei 2018   |  Nieuws

Bij de vervanging van het riool in de Geldelozeweg en het kruispunt van deze met het Keern kwam in april van dit jaar onverwacht een gemetseld bakstenen gewelf tevoorschijn. Deze is zo goed mogelijk blootgelegd en gedocumenteerd en vormt een aanvulling op de waterstaatkundige geschiedenis van Hoorn.

Lees verder 

Nieuwsarchief