Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

\"logo\"logo

\"logoOp zaterdag 13 oktober 2018 organiseren de historische verenigingen van Alkmaar, Haarlem en Hoorn in samenwerking met de provincie Noord-Holland een symposium in de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar.

Doelgroep zijn de besturen van alle historische en/of oudheidkundige verenigingen, -stichtingen, -genootschappen etc., die op lokaal gebied werkzaam zijn in Noord-Holland, maar ook hun leden, bewoners van monumenten, besturen van kerkgenootschappen en andere belangstellenden voor het onderwerp van deze dag. 

Ons provinciaal erfgoed belichten we aan de hand van twee actuele thema’s:

\"Grote


Is er een toekomst voor leegkomende (monumentale) kerkgebouwen en wat voor rol kunnende historische verenigingen daarbij spelen?

\"Turfhaven13\"\"\"\"\"
 

Particuliere monumenten in stad en dorp: hoe houden we ze duurzaam bewoonbaar?

 

Waarom zijn dit voor ons belangrijke thema’s? Als historische verenigingen c.a. zijn we dagelijks bezig het lokale historische, zowel materiële als immateriële, erfgoed in de breedste zin des woords nader in beeld te brengen, te behouden dan wel te ontsluiten, teneinde het zinvol te verbinden met het heden.

De provincie Noord-Holland telt ruim 100 springlevende organisaties die op lokaal historisch gebied werkzaam zijn, draaiend op een ruime kern van gemotiveerde en deskundige vrijwilligers en ondersteund door tienduizenden leden en donateurs. Genoeg redenen dus voor ons - in samenwerking met de provincie NH - om een dergelijk symposium te organiseren en daarmee ook een ontmoetingsplaats te creëren.

En waarom in Alkmaar? In 2018 wordt het 500-jarig bestaan van de Grote Kerk uitgebreid gevierd! Op die historische plek willen we elkaar graag ontmoeten.

Graag nodigen wij alle belangstellenden en vertegenwoordigers van uw vereniging, stichting, (kerk)genootschap uit om dit symposium bij te wonen. Het programma start om 10 uur en loopt door tot 14.30 uur, inclusief lunch.

Programma

9.30u.              Inloop, orgelspel
 

10.00u.             Welkom en huishoudelijke mededelingen

                        Leen Spaans, dagvoorzitter, tevens voorzitter Historische Vereniging Alkmaar

10.05u.             Mascha van Damme, architectuurhistoricus Het Oversticht

                        Voorbeelden van geslaagde herbestemmingen van kerken

10.30u.             Marrit van Zandbergen, beleidsmedewerker Erfgoed gemeente Hoorn

Waarom moeten historische verenigingen zich met herbestemming van kerken bezighouden?

11.00u.             Pauze

 

11.30u.            Optreden van het Ampzing Genootschap uit Haarlem

                        (https://www.ampzing.nl )

11.40u.            Karel Loeff, directeur Erfgoedvereniging Heemschut

                       Duurzaam wonen in een monument

12.05u.             Carlo Huijts en Ann-Katrin Adolph, Vereniging Hendrick de Keyser

                        Monumentaal erfgoed: naar de eisen van onze tijd

12.30u.             Discussie met de zaal en afsluiting door Leen Spaans

 

13.00-14.00u. Lunch en informatiemarkt          

Er bestaat de mogelijkheid na de lunch deel te nemen aan een stadswandeling langs de mooiste kerken en monumenten van de stad of om het Stedelijk Museum Alkmaar (museumjaarkaart mee, indien u daarover beschikt) te bezoeken, waar o.a. de fraaie tentoonstelling over het Spaanse beleg en Alkmaars Victorie is te zien.

De kosten voor deelname aan dit symposium inclusief lunch bedragen € 25 p.p. U kunt u tot en met vrijdag 24 augustus direct aanmelden én kaartjes kopen voor dit symposium door gebruik te maken van de website van dit symposium Voor kaart verkoop kunt u hier rechtstreeks naar toe.

Meer informatie over het actuele programma vindt u hier

Wij begroeten u graag op zaterdag 13 oktober 2018 in de Grote Kerk van Alkmaar!

(In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) valt dit symposium onder de beschermende maatregelen van de Grote Kerk Alkmaar. Kijk desgewenst op haar website onder ‘disclaimer’ voor meer informatie.)

Met vriendelijke groeten,

namens de samenwerkende historische verenigingen van Alkmaar, Haarlem en Hoorn,

Leen Spaans

Nieuwsarchief