Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Defintief ontwerp Kerkplein   (20-07-2018)

KerkpleinIn de afgelopen weken hebben bewoners, ondernemers en gemeente samen met een extern ontwerpbureau een definitief ontwerp voor het Kerkplein gemaakt.
Het ontwerp is inmiddels aan het college van burgemeester en wethouders gepresenteerd.

Ontwerp
Tijdens de presentaties in juni 2018 aan de gemeenteraad, de welstandcommissie en de stad zijn enkele reacties ontvangen. Hiermee is een deskundige op het gebied van shared space om advies gevraagd. Om het gebruik en de beleving van het Kerkplein optimaal voor elkaar te krijgen, heeft de werkgroep op advies van de deskundige besloten het bestratingsmateriaal ter hoogte van de Grote Kerk tot aan de gevels door te laten lopen. Hierdoor ontstaat een groter plein als verblijfsruimte, waardoor het nog duidelijker wordt dat de auto te gast is. De gelijkvloerse bestrating aan de achterzijde van de Grote Kerk wordt zoveel mogelijk uitgevoerd met de huidige gebakken klinkers. Voor het plein rondom de kerk en de kerktoren heeft de werkgroep de voorkeur voor natuursteen.

Definitief ontwerp Kerkplein

Uitgebreide informatie over het ontwerp vindt u op de pagina Kerkplein.

Vervolgstappen
De herinrichting van het Kerkplein wordt op 4 september 2018 behandeld in de commissie  en op 25 september in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, start de voorbereiding voor de werkzaamheden. Zodat nog in 2019 er een nieuw Kerkplein kan zijn.

Nieuwsarchief