Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Scholieren met goede plannen   (19-10-2018)

logo hoorn

Vrijdagmorgen 19 oktober 2018 hebben drie klassen van OSG in de raadszaal zich bezig gehouden met de plaatselijke politiek. Aanleiding was het voorstel van Vereniging Oud Hoorn om de wetsverzetting van 400 jaar geleden aan te grijpen om over lokaal bestuur en democratie na te denken.

Een beetje onwennig zaten de leerlingen op de raadszetels en luisterden naar de griffier die in het kort vertelde hoe de raad werkt.

Rita Lodde van Oud Hoorn friste in een korte presentatie het geheugen even op: de politieke en godsdienstige situatie rond 1600, de vroedschap van toen en de komst van Maurits die vroedschapsleden ontsloeg en herbenoemde. In de stad zijn nog diverse plekken aan te wijzen die met dit verhaal te maken hebben.

Debat

De leerlingen, verdeeld in kleine groepjes, hadden ideeën voorbereid hoe jongeren en mensen in het algemeen beter bij de (plaatselijke) politiek betrokken kunnen worden.

Voorzitter Chris de Meij gaf ieder groepje de gelegenheid het idee toe te lichten  en daarna kon men onderling vragen stellen. Aanwezige raadsleden wilden soms enige toelichting op de plannen.Er kwam een stroom van ideeën op tafel. Daarbij viel vooral het beter gebruiken van sociale media op; een app maken, e-learning met een beloning, stemwijzers, website gemeente Hoorn verbeteren.

Ook het bezoek van raadsleden aan scholierenbijeenkomsten, een politieke markt, stemmen per telefoon, een jongerenraad, leeftijd van kiesgerechtigden verlagen naar 16 jaar, duidelijk overzicht van partijstandpunten op belangrijke thema’s waren suggesties ter verbetering van de betrokkenheid. Maar ook hadden de leerlingen aandacht voor de vraag: Hoe kunnen in deze tijd mensen die niet over een computer of een smartphone beschikken toch bereikt worden en meedoen?Debat
Door “coalitievorming” probeerden de leerlingen zoveel mogelijk stemmen voor hun ideeën te verzamelen. In de eindstemming bleek soms dat zelfs extra overleg en ruggenspraak niet altijd tot mooie besluiten leiden.

De leerlingen gingen daarna van een vakantie genieten en voor de lerares maatschappijleer Femke Bakker bleef er nog werk te doen, het beoordelen van de werkstukken.

Deze positieve ervaring met aardige en betrokken leerlingen is in ieder geval voor Oud Hoorn, wellicht in een andere vorm, voor herhaling vatbaar.

Rita Lodde-Tolenaar

Zie ook verslag van de lezing mbt de wetsverzetting

Nieuwsarchief