Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Voorbereidingen voor restauratie en opknappen Oostereiland in volle gang   (04-03-2009)

hoorn

De voorbereidingen voor de restauratie van de gebouwen en het opnieuw inrichten van Oostereiland zijn in volle gang. Dat staat te lezen in de zojuist verschenen zevende nieuwsbrief Oostereiland. De gemeente gaat de plannen zelf uitvoeren. De restauratie van de gebouwen begint rond oktober en moet eind 2010 klaar zijn Voordat de echte restauratiewerkzaamheden beginnen moet de nieuwe brug naar het eiland gereed zijn. De bestaande brug wordt in de zomer gesloopt en vervangen door een nieuwe en bredere brug die is berekend op het zwaardere verkeer van onder andere de hulpdiensten. Dezer dagen is op Oostereiland bouwbureau Oostereiland ingericht. Van hieruit werkt bouwkundig bureau BBA, samen met TPAHG architecten uit Hoorn en de gemeente aan het besteksgereed maken van de plannen. Op 30 juni zal de gemeenteraad gevraagd worden het benodigde geld beschikbaar te stellen waarna de Europese aanbesteding plaatsvindt.
Bij het verder uitwerken van bestek en tekeningen vindt veelvuldig overleg plaats met de beoogde gebruikers van de gebouwen: Filmhuis, Hoorn, Museum van de 20ste eeuw, Ontwerpcentrum en de exploitant van horeca en lowbudget hotel.

Brug, oevers en steigers
Niet alleen het voormalige gevangeniscomplex wordt gerestaureerd, ook de rest van het eiland wordt onderhanden genomen en opnieuw ingericht. Er wordt begonnen met een nieuwe toegangsbrug. Die is nodig om bijvoorbeeld hulpdiensten als de brandweer in de toekomst snel en veilig naar het eiland te krijgen. De nieuwe brug wordt 7 meter breed. Ook de oevers (zo’n 800 meter) worden aangepakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte stijging van het Markermeer. In de zomer wordt de nieuwe steiger voor de cruisevaart aangelegd en in aansluiting daarop de steiger voor het bunkerschip. Tussen half mei en half juni vindt bovendien op twee plekken op het eiland archeologisch onderzoek plaats.

Wandelpromenade
Vooruitlopend op de nieuwe inrichting van het gebied met een echte wandelpromenade kan er ook nu al een rondje Oostereiland worden gemaakt. Onlangs is een schelpenpad aangelegd.
Op dit moment vinden oriënterende gesprekken plaats met diverse betrokkenen over plannen voor de botterwerf op het eiland. Als laatste komt eventueel de bouw van een paviljoen op de punt van het eiland in beeld. In het bestemmingsplan zal daar in elk geval rekening mee worden gehouden.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Bron www.hoorn.nl

Nieuwsarchief