Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Verslag najaarsvergadering 11 okt. 2003   (13-10-2003)

Verslag van de najaars ledenvergadering, 11 oktober, Oosterkerk, 10.00 uur.
In het openingswoord van de voorzitter, Ton van Weel, wordt opgeroepen te gaan kijken naar het complex Gerritsland hoek Gravenstraat. Er wordt een extra agendapunt tussen 4 en 5 gevoegd en de bezichtiging van de panden Hendrick de Keyser, na afloop van de vergadering, kan plaatsvinden tot 12.30 uur.

Bij de medelingen vernemen de aanwezigen, dat: 

  • er 125 lezingen geweest zijn (donderdag 7 maart 1918 was de eerste)
  • het Bestuur ingenomen is met de bouwplannen van 16 wooneenheden in stolpboerderij Lageweg 16  (Jaar v.d. boerderij)
  • het orgel van de Eikstraatkerk verkocht is naar Workum, maar er geen vergunning is dat het orgel Hoorn mag verlaten
  • Oud Hoorn nog steeds een stukje wil van het pand Pakhuisstraat. Er moet een gesprek op gang komen met de leden over de toekomst. Ideeën, op- en aanmerkingen kunnen kenbaar worden gemaakt door te bellen naar 0229-273570, te schrijven naar Onder de Boompjes 22, 1621 GG Hoorn, of te mailen naar info@verenigingoudhoorn.nl .

Bij het verslag van de voorjaarsledenvergadering wordt toegevoegd de petitie van het drijvend terras in de Appelhaven. Het verslag van de extra ledenvergadering dd.24 juni jl. wordt ter kennisname aangenomen.

Extra agendapunt is het afscheid van Hieke Stapel als contactpersoon van het Comité Open Monumentendag. Gedurende tien jaar heeft Hieke in het OMD-comité gefungeerd, waarvoor bloemenhulde. Haar opvolgster wordt Tine Eggers, ook uit het Oud Hoorn "gidsenteam".

v.l.n.r. Frans Zack, Femke Uiterwijk, Henk Saaltink, Rob de Knegt, Leo Hoogeveen en geheel rechts secretaris OH Nelleke Huisman. De tweede bloemenhulde was voor de redactieleden van het Kwartaalblad (25 jaar Kwartaalblad): op de foto v.l.n.r. Frans Zack, Femke Uiterwijk, Henk Saaltink, Rob de Knegt, Leo Hoogeveen en geheel rechts secretaris OH Nelleke Huisman.
 

 

De bestuursverkiezing: er waren geen tegenkandidaten en de heer Coen Droog is unaniem gekozen tot bestuurslid. In zijn "portefeuille" komen de contacten met vrijwilligers en "stadsbeeld"

De jaarlijkse Oud Hoorn onderscheiding gaat dit jaar naar de vrijwilligersgroep van de restauratie Lourdeskapel Zwaag. Er waren 9 vrijwilligers uit Zwaag gekomen om het bordje, dat op de kapel bevestigd zal worden in ontvangst te nemen en Oud Hoorn schenkt 1000 euro. Jan Rood (de bouwkundige leider van de restauratie) houdt een diapresentatie waarbij de vergadering kon zien hoe het voor en tijdens en na de restauratie met de Lourdeskapel gesteld was. Er is nog steeds geld nodig. Daarom wordt er een "kapelveiling" o.l.v. een notaris gehouden op 22 november a.s. De veiling wordt gehouden in café De Witte Valk (Dorpsstraat) te Zwaag en begint om 20.00 uur.  Een ieder kan op zgn. kavels  bieden.

De ereleden mevrouw Herma van den Berg en de heren Jan Piet van der Knaap, John Lamers en Albert de Graaf kregen door de voorzitter het erespeldje uitgevoerd in edelmetaal en voorstellend het Oud Hoorn- logo (het poortje) opgespeld en wederom bloemen.

Bij de rondvraag bedankte John Lamers ook namens de andere ereleden voor de onderscheiding en liet weten, dat monumentaal Hoorn op hen kan blijven rekenen.

Een vraag uit het publiek was, wanneer de Lourdeskapel is te bezichtigen. Dat kan voor en tijdens elke viering: zondags om 11 uur (na 1 januari om 10 uur) en zaterdags om 19 uur voor individuele bezoekers. De Lourdesgroep en het Oud Hoorn bestuur gaan met elkaar in overleg over een aparte bezichtiging voor Oud Hoorn-leden. Dit wordt bekend gemaakt in het Kwartaalblad.

Jan Piet van der Knaap maakte als spreekbuis voor de Stichting Hoornse Orgels de aanwezigen attent op het wandelconcert vanaf de Lutherse Kerk naar de Koepelkerk. Georganiseerd door Mark Heerink en te houden op zaterdag 18 oktober a.s. om 20.15 uur.

Tot besluit van deze feestelijke vergadering worden de aanwezigen uitgenodigd de directeur van Hendrick de Keyser, Carlo Huijts, die zal gidsen in De Doelen en Arie Boezaard in Muntstraat 6, te volgen naar deze panden. Bezichtiging geheel op eigen risico.

Muntstraat 6 de Doelen

   

Diana van den Hoogen

 

 

Nieuwsarchief